c

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

C үсэг

[1] Англи хэлний цагаан толгойн гурав дахь үсэг

C хөгжим

[1] До эгшиг

C тэмдэглэгээ

[1] Си дүн, дунд

C тоо

[1] Ром тоололын системийн нэг зуу

C нэгж

[1] дулааны хэмийн нэгж

C цахим хэл

[1] компъютерийн программ хангамжийн хэлний нэр

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг