Wiktionary:Тухай

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Энд үг хэллэгийн хэсэг байрлана.