нэр

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[nerә] (нэрэ)


Үгийн утга

нэр нэр 1Юм үзэгдлийг үгээр ялган тэмдэглэсэн нь: овог нэр (тухайн хү¬ний эцгийн болон өөрийн дуудах үг), овог нэрийг асуух (өөрийн нь болон эцгийнх нэр хэн гэдгийг асуух), газар усны нэр (тухайн газар, усанд оноон өгсөн үг), нэрсийн жагсаалт (хүн болон бараа бүтээгдэхүүн зэргийн нэрийг цагаан толгойн дарааллаар бичсэн хүснэгт), зарлагын нэр (зарсан зүйлийг бичсэн жагсаалт), сонины нэр (тухайн сонинд оноосон үг), оноосон нэр хэл шинж. (бусдаас ялгаж тусгайлан өгсөн үг), хийсвэр нэр хэл шинж. (бодот бус ухагдахуун илэрхийлэх үг), жинхэнэ нэр (а.тухайн хүнийг төрөхөд нь өгсөн албан ёсны дуудах үг; б.хэл шинж. хүн, амьтан, юм үзэгдэл хийгээд бодот тодорхой, ерөнхий хийсвр аливаа ухагдахууныг заан илрхийлэх үг), нэр томьёо хэл шинж. (шинжлэх ухаан техникийн ухагдахууныг тэмдэглэсэн үг), нэр төрөл хорш. (ямар нэгэн зүйлийг бүлэглэн хуваасан нь); 2Хүн, амьтанд оноож өгсөн дуудах үг: нэр бүхий (нэр дурьдсан), нэр дурьдсан (оноож өгсөн дуудах үг нь гарсан, нэр гарсан), нэр дурьдсан хүмүүс (нэр гарсан хүмүүс), нэр зээлдэх (нэр зээлэх), нэр зээлэх (бусдад оноон өгсөн үгийг өөртөө завшин ашиглах), нэр мэдүүлэх (а.нэрээ хэлж танилцуулах; б.ямар нэгэн ажил хэрэгт оролцохоор бүртгүүлэх), нэр цээрлэх (жинхэнэ нэрийг хэлэхгүй, ямар нэгэн нэрээр орлуулан нэрлэх), нэр хамтрах (ямар нэгэн зүйлийг хамт хийсэн хүмүүсийг дараалуулан бичих), нэр цохох (олны дотроос оноох, онцлон дуудах), нэр ташлах (нэр цохсон хүний дараа дэдлүүлэн нэрийг зааж оруулах), нэр дэвших (сонгуульд ажилд оролцохоор албан ёсоор мэдэгдэх), нэр дэвшүүлэх (сонгуульт ажилд оролцуулахаар нам болон ямар нэгэн байгууллагаас нэрийг нь тодорхойлон гаргах), нэрээ татах (аливаа албан тушаал болон сонгуульд нэр дэвшүүлснээ болих), нэрийн өмнөөс (төлөөнөөс), нэрийн хуудас (а.овог нэр, хаягаа бичсэн жижиг хэрчмэл цаас; б.тухайн хүн болон албан байгууллагыг төлөөлж чадахуйц шилдэг зүйл), нэ¬рийн цэс (хүний нэрсийг дэс дараалан бүтээсэн бүртгэл), багын нэр (хүүхэд үед нь дууддаг байсан үг), нэр ус хорш. (тухайн хүний овог нэр, харьяалал), *нэр нүүрээ барах (олонд хүндгүй болох, муу хэлэгдэх), *нэр муудах (олонд хүндгүй болох), *нэр хугарах (алдар нь муудах, олонд хүндгүй болох), нэхий бүтнээс нэр бүтэн дээр зүйр. (олонд хүндлэгдэн амьдрах хэрэгтэй), хүний газар нэр хугарахаар, өөрийн газар яс хугар зүйр. (харьд явахад нэр төр хамгийн чухал), хүн нэрээ, тогос өдөө зүйр. (нэр төрөө бодох нь чухал); 3Алдар, дуурсгал: нэр алдарших (алдар нь олон түмэнд түгэх), нэр гутах (нэр гутрах), нэр гутрах (нэр алдар нь доройтож муудах), нэрд гарах (нэр алдар нь нийтийн дотор товойж тодрох), нэрд гарсан эрдэмтэн (алдартай эрдэмтэн), нэр муутай (нэр алдар нь гутаж доройтсон), нэр сайтай (олон түмэнд хүндтэй), нэр олох (а.нэртэй болох, нэр алдар нь түгэх; б.шилж. бусдад сайн хүн мэт харагдахыг хичээх), нэр харах (а.нэрээ бодох; б

хүнд, алдар тушаалыг нь харгалзан ялгаварлах), нэр цагаатгах (нэр мууд¬сан шалтгааныг олж холбогдох газрын шийдвэрээр нэр төрөө сэргээх), нэр цэвэрлэх (нэр муудах болсон шалт¬гааныг олж цагаадах), нэрээ бодох (ахүнд, алдар тушаалыг нь харгалзан ялгаварлах), нэр цагаатгах (нэр мууд¬сан шалтгааныг олж холбогдох газрын шийдвэрээр нэр төрөө сэргээх), нэр цэвэрлэх (нэр муудах болсон шалт¬гааныг олж цагаадах), нэрээ бодох (а

төрөө эрхэмлэн хайрлах; бшилж. нэрэлхэх), нэрээ хайрлах (нэр төрөө эрхэмлэх), нэр ашиг хорш. (нэр төр хөөцөлдөх сонирхол), алдар нэр/нэр алдар хорш. (а.тухайн хүнийг төрөхөд өгсөн дуудах үг; б.шилж. олонд түмэнд үнэлэгдэх байдал), нэр алдар нь түгэх (алдар нь олонд түгэн тархах), нэр нөлөө хорш. (нэр хүндтэй, бусдад нөлөөлж чадахуйц), нэр төр хорш. (алдар хүнд), нэр сүр хорш. (алдар цол, хүч чадал), нэр хүнд хорш. (олон түмэнд үнэлэгдэх байдал, алдар нэр), нэр цол хорш. (а.алдар, хэргэм зэрэг; б.шилж. хоч), нэр цуу хорш. (олон даяар магтагдаж дуурссан алдар), нэр хүндээ алдах (нэр нүүрээ барах); сайн нэрийг хүсэвч олдохгүй, муу нэрийг хусавч арилахгүй зүйр. (нэр сайтай болох бэрх, нэгэнт муу нэртэй болбол түүнээс салах бүр ч хэцүү), нэрийг бодвол хор, нүүрийг бодвол хир зүйр. (нэр ашиг, алдар хүндийн хойноос хэтэрхий хөөцөлдвөл эцэстээ муу үр дүнд хүрнэ); 4Үйл явдлын ор мөр: нэр хэмээх (зэмдэглэх, хагас дутуу гүйцэтгэх), нэр зүүх (ажил хэргийг хагас дутуу хийн оромдох), нэр оролцох (а.тухайн ажил хэрэг, явдлыг хийж гүйцэтгэхэд хамтран ажиллах; б.шилж. нэр зүүх), ор нэрийн төдий хийх (хагас дутуу хийх, нэр зүүх), нэртэй цэцэг урга. (шимтэй хөрс, сийрэг ой модон дотор ургадаг бут мод, үндэс навч нь эмэнд орно).


'

'

'

'


Шилжсэн утга

 • бусдад сайн хүн мэт харагдахыг хичээх
 • нэрэлхэх
 • олонд түмэнд үнэлэгдэх байдал
 • хоч
 • нэр зүүх

Холбоо үг

 • овог нэр - тухайн хү¬ний эцгийн болон өөрийн дуудах үг
 • овог нэрийг асуух - өөрийн нь болон эцгийнх нэр хэн гэдгийг асуух
 • газар усны нэр - тухайн газар, усанд оноон өгсөн үг
 • нэрсийн жагсаалт - хүн болон бараа бүтээгдэхүүн зэргийн нэрийг цагаан толгойн дарааллаар бичсэн хүснэгт
 • зарлагын нэр - зарсан зүйлийг бичсэн жагсаалт
 • нэр бүхий - нэр дурьдсан
 • нэр дурьдсан - оноож өгсөн дуудах үг нь гарсан, нэр гарсан
 • нэр дурьдсан хүмүүс - нэр гарсан хүмүүс
 • нэр зээлдэх - нэр зээлэх

Хоршоо үг

 • бусдад сайн хүн мэт харагдахыг хичээх
 • нэрэлхэх
 • олонд түмэнд үнэлэгдэх байдал
 • хоч
 • нэр зүүх


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

БИТҮҮ НЭР н. нийтэд танил бус хүн - Гадаад явдлын яамны сайд болох хүнээр битүү нэр сонсогдож эхлэв. - Намын удирдах зөвлөлд таван ч битүү нэр бичигдсэн байв.

Зүйр цэцэн үг

нэхий бүтнээс нэр бүтэн дээр - олонд хүндлэгдэн амьдрах хэрэгтэй хүний газар нэр хугарахаар, өөрийн газар яс хугар - харьд явахад нэр төр хамгийн чухал хүн нэрээ, тогос өдөө - нэр төрөө бодох нь чухал сайн нэрийг хүсэвч олдохгүй, муу нэрийг хусавч арилахгүй - нэр сайтай болох бэрх, нэгэнт муу нэртэй болбол түүнээс салах бүр ч хэцүү нэрийг бодвол хор, нүүрийг бодвол хир - нэр ашиг, алдар хүндийн хойноос хэтэрхий хөөцөлдвөл эцэстээ муу үр дүнд хүрнэ

Хэвшмэл хэлц

Нэхий нэгтийн гар нь нэг Нэр нэгтийн чих нь нэгӨвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

 • м.к.б
 • м.б нэр (~ алдар, ~ томьёо) /~ийн/ /~д/ /~ийг/ /~ээс/ /~ээр/ /~тэй/ /~ээ/ о.тоо /~үүд/

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

Ne* t


Товчилсон үг

Хуучирсан үг