abandon

Wiktionary-с

Англиар[засварлах]

Нэр үг:[засварлах]

(1) дураараа байх, зоргоор байх - үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ: with (gay/wild) abandon, He shouted with gay abandon. - Тэр эрэгтэй жаргалтай нь аргагүй дураараа хашгирч байсан.

Үйл үг:[засварлах]

abandoning, abandoned, abandoned

(1) орхих, үлдээх, хаяж явах - тусах үйл үг - тайлбар: эд зүйлс, газар орон, эсвэл хэн нэгнийг үүрд орхиж явах
Ангилал:
Хэрэглээ: The village was abandoned, because lack of water source. - Усны эх үүсвэрийн хомсдолоос болоод тосгоныг орхицгоосон байна., His mother abandoned him when he was a baby. - Түүнийг ээж нь нялх байхад нь хаяж явсан.
(2) зогсоох, болих, орхих - тусах үйл үг - тайлбар: хийж, үргэлжлүүлж байсан зүйлээ дуусахаас нь өмнө зогсоох, болих
Ангилал:
Хэрэглээ: She had to abandon the match, because of her health situation. - Тэр эмэгтэй эрүүл мэндийн байдлаасаа болоод тэмцээнээ дуусгахаас арга үгүй болов.
(3) өрөмдлөгөө зогсоон өрмөө сугалж авах - тусах үйл үг - тайлбар: төлөвлөсөн гүн хүртэл өрөмдлөгөө хийж дуусгалгүйгээр өрмийн голоо сугалж гаргах үйл
Ангилал: Инженерчлэл
Хэрэглээ: The drilling team abandoned, because of poor weather. - Өрөмдлөгийн баг цаг агаар муудсанаас болж өрөмдлөгөө зогсоов.
(4) өмчлөл шилжүүлэх - тусах үйл үг - тайлбар: даатгалын нөхөн төлбөрийн оронд аливаа зүйлийн өмчлөлийн эрхийг даатгалын компанид шилжүүлэх үйл
Ангилал: Даатгал
Хэрэглээ: He decided to abandon the car to the insurance company, because the cost of repairing the car was too higher. - Тэр эрэгтэй машинаа засах өртөг нь хэт их байсан учираас машинаа даатгалын компанид өгөв.
(5) гомдолоо татаж авах, нэхэмжлэлээ татаж авах - тайлбар: шүүх эсвэл арбитарт гаргасан гомдол, нэхэмжлэлээ буцаан татаж авах үйл
Ангилал: Хууль зүй
Хэрэглээ: The victim had to abandon his/her claim from the court, because of rackets. - Рэкэтүүдээс болоод хохирогч шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлээ татахаас аргагүй болов.

Нийлмэл үйл үг[засварлах]

abandon yourself to something

(1) - эгэх үйл үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Дуудлага:[засварлах]

Үгийн гарал зүй:[засварлах]

  • Франц хэлний abandon үгнээс

Ижил утгатай үг(с):[засварлах]

Эсрэг утгатай үг(с):[засварлах]

Дагавар үг(с):[засварлах]

Холбогдох үг(с):[засварлах]

Мөн үзэх:[засварлах]