abandonment

Wiktionary-с

Англиар[засварлах]

Нэр үг:[засварлах]

(1) хаягдмал байдал, цөллөгдмөл байдал, эзгүйрэл - үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ: Using of mercuries and cyanides widely in Mongolia causes the abandonment of many counties. - Монголд мөнгөн ус, цианитыг их хэмжээгээр хэрэглэж байгаа нь олон сумдууд эзгүйрэх шалгаан болж байна.
(2) зогсоох, болих - үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(3) татгалзал - тайлбар: аливаа зүйлийн өмчлөх эрх, эсвэл аливаа бүтээгдхүүнийг үйлдвэрлэх эрхээс татгалзах
Ангилал: Бизнесс
Хэрэглээ: Abandonment of property rights - Өмчлөх эрхээс татгалзах; The company came to make the choice to accept either the loss of profit or the product abandonment. - Компани ашигаа алдсаар байхуу эсвэл бүтээгдхүүнээ үйлдвэрлэх эрхээсээ татгалзах уу гэдэг сонголт хийхэд хүрсэн.
(4) шилжүүлэлт - тайлбар: даатгалын нөхөн төлбөрийн оронд эвдэрч гэмтсэн бараа бүтээгхүүнийг даатгалын компанид шилжүүлэх, ялангуяа эвдэрч гэмтсэн бараа бүтээгдхүүнийг засварлаж янзлахад өндөр өртөгтэй үед
Ангилал: Даатгал
Хэрэглээ: The importer decided on abandonment in return for insurance payment. - Импортлогч даатгалын нөхөн төлбөрийнхөө оронд гэмтсэн бараагаа шилжүүлэхээр шийдэв.

Дуудлага:[засварлах]

Үгийн гарал зүй:[засварлах]

Ижил утгатай үг(с):[засварлах]

Эсрэг утгатай үг(с):[засварлах]

Дагавар үг(с):[засварлах]

Холбогдох үг(с):[засварлах]

Мөн үзэх:[засварлах]