Jump to content

тэмдэг

Wiktionary-с

Монголоор

[засварлах]

Үгийн гарал

[засварлах]

Үгийн дуудлага

[засварлах]
[temdeg]

Үндэсний бичиг

[засварлах]
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋
(тэмдэг)

Галиглах зарчим

Үгийн утга

[засварлах]
I нэр.
 1. Мал адгуус, эд хогшил зэрэгт таних гэрч болгон хийсэн зүйл
 2. Хүн, амьтан ба юманд байсан угаас байсан онцлог шинж
 3. Бичиг үсэг болон тооны ухаан зэрэгт хэрэглэх элдэв тэмдэглэгээ
 4. Засаг төр, албан байгууллага, төрийн бус олон нийтийн байгууллага, пүүс компани, хоршоо, хувиараа эрхлэх аж ахуй зэргийн албан хэрэгтээ дарах, зөвхөн оноосон нэртэй, сүлдгүй захирлага
 5. Аливаа юмны шинж чанар, онцлог байдал
 6. Хэрэг явдал үүсэх, илрэх байдал төлөв, бэлгэ ёр
II Хэмжиж үзэхгүйгээр, тодорхой харалгүйгээр юмны хэмжээг бараглаж чадах чадвар.

Ойролцоо үг

[засварлах]

Нийлмэл үг

[засварлах]
тэмдэг тавих - ялгах тэмдэглэгээ хийх
гар тэмдэг - зөвхөн өөрөө мэдэх төдий тэмдэглэл
им тэмдэг - а.малын чих зэрэгт хийсэн им тамга; б.амьтны төмс, засаа
нэрийн тэмдэг - зөвхөн нэр нь бичээстэй тэмдэг
өдрийн тэмдэг - албан бичгийн ирсэн, явуулсан, сар өдөр зэргийг бүртгэн бичих данс
таних тэмдэг - тусгай тэмдэг
замын тэмдэг - замын хөдөлгөөнийг зохицуулсан тэмдэглэгээ
энгэрийн тэмдэг - энгэртээ зүүхэд зориулсан тэмдэг
эрхийн тэмдэг - хүний зэрэг тушаал, эрх үүргийг ялгаж таних тэмдэг
овоо тэмдэг - хилийн тэмдэглэгээ
сүлд тэмдэг - сүлд
хүндлэл тэмдэг хуучир. - батлан даалт, барьцаа, баталгаа
тэмдгийн татвар - а.тэмдэгтийн хураамж, тэмдэг хэрэглэсний татвар; б.дугариг тэмдэг
тэмдгийн данс хуучир. - албан бичгийн данс бүртгэл
магад гарахын тэмдэг хуучир. - а.лам болоход харьяа газраас өгсөн тэмдэгт бичиг; б.гэрээс гарсны тэмдэг болгосон хувцас хунарын зүйл
тэмдэг үсэг - ямар нэг авиа илэрхийлэхгүй элдэв тэмдэглэгээгээр илрэх үсэг
зөөлний тэмдэг - тухайн гийгүүлэгч үсгийн зөөлрөн хэлэгдэж байгааг тэмдэглэсэн цагаан толгойн үсэг
хатуугийн тэмдэг - тухайн хоёр үсгийг зааглаж байгааг тэмдэглэсэн цагаан толгойн үсэг
асуултын тэмдэг - асуусан утга бүхий бичигт хэрэглэх тэмдэглэгээ
анхаарлын тэмдэг - анхааруулсан утга бүхий бичигт хэрэглэх тэмдэглэгээ
нэмэх тэмдэг - хоёр тоог хооронд нь нэмэх үйлдлийг тэмдэглэсэн дүрс
хасах тэмдэг - нэг тоог нөгөөгөөс нь хасах үйлдлийг тэмдэглэсэн дүрс
тэмдэг дарах - аливаа албан бичигт таних тэмдгээ дарах
гарын тэмдэг - гарын үсгийн оронд хэрэглэх тэмдэг
лацны тэмдэг - лацанд зориулсан таних тэмдэглэгээ
мутрын тэмдэг - а.эрхэм дээд хүмүүсийн ямар нэг зүйлд үзсэн, мэдсэний гэрч болгож дарах тэмдэглэгээ; б.эрхэмсэг. тамга; в.тарни номын дохио зангаа
гар тэмдэг - зөвхөн өөрөө мэдэх тэмдэглэл
тэмдэг орох - ямар нэг шинж тэмдэг орох, илрэх
тэмдэг өгөх - дохио өгөх, дохиолох
тэмдэг мэдэгдэх/тэмдэг илрэх - ямар нэг юмны онцлог шинж байдал нь илрэх
тэмдэг нэр хэл шинж. - юмны өнгө, шинж чанар, байдал, бэлгэ тэмдэг заасан нэр
сарын тэмдэг - эмэгтэйчүүдэд сар бүр тогтмол үзэгддэг цус
өвчний тэмдэг - өвчний шинж байдал, илрэх байдал
үүрийн тэмдэг - үүр гэгээрэхийн урьдхан дорно зүгээс гийх шар гэгээ
үхээрийн тэмдэг - оршуулгын газар
газар орны тэмдэг - газар орны байдал, янз
бэлгэ тэмдэг - юмны өвөрмөц онцгой байдал
үзэгдэл тэмдэг - шинж байдал
шинж тэмдэг - юмны онцгой шинж байдал
үүл зузаарах нь бороо орохын тэмдэг - үүл зуззарч байгаа нь бороо орохыг илтгэнэ
тэмдэг утаа - дохио өгөх утаа
харанхуйд тэмдгээр явах - харанхуйд багцаалан явах
гарынхаа тэмдгээр уях - гарынхаа баримжаагаар уях

Зөв бичихзүй

[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй

[засварлах]

тэм|дэг нэр. им ~ бэлгэ/шинж ~, тэмдгийн, тэмдэгт, тэмдгээс, о.тоо тэмдгүүд

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй

[засварлах]

ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠤ‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠲ᠋ᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠢᠶᠡᠷ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠢᠶᠡ‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋ ᠣ᠊ᠣ᠊᠊ᠨ

/~ийн /~т /~ийг /~ээс /~ээр /~тэй /~ рүү /~ээ /~үүд

Орчуулга

[засварлах]

Хоршоо үг

[засварлах]
 • одон тэмдэг - улс нийгэмд гавьяа, зүтгэл гаргагсадад шагнаж өгөх улсын дээд эрх бүхий байгууллагын тусгай тэмдэг
 • шав тэмдэг - гэр байшин барьж босгохоор оноож тавьсан тэмдэг
 • тамга тэмдэг - а.хуучин цагт ноёдын сүрэг малыг ялгамжлах тэмдгийг тамга гэж, албат хамжлага ардын өмчийн малын таниулах дүрсийг тэмдэг гэдэг журамтай байв; б.им тамга; в.төрийн ажил явуулахад хэрэглэх бар тэмдэг
 • тэмдэг бэлгэ - шинж байдал
 • тэмдэг шинж - юмны чанар, байдал, дүр төлөв
 • тэмдэг сүр - сүр жавхлан
 • тэмдэг янз - а.юмны овор дүр, янз маяг, хэв хэлбэр; б.дохио тэмдэг
 • сэг тэмдэг - эрэмдэглэж зэрэмдэглэсэн юмнаас үлдсэн зүйл, гэрч болох зүйл
 • сэжиг тэмдэг - ажиж мэдсэн, таамагласан зүйл
 • тэмдэг дохио - ямар нэг зүйлийн тухай бусдад мэдэгдэхээр дохио болгосон юм
 • бэлгэ тэмдэг - а.шинж тэмдэг, ёр тэмдэг; б.дөчин нэгэн оронтой тооны нэр
 • ёр тэмдэг - зөгнөлийн үр нөлөө гэж үзсэн зүйл
 • дохио тэмдэг - зориуд болон зориуд бусаар мэдээлэл өгч буй юмс үзэгдэл

Товчилсон үг

[засварлах]

Хэлц үг

[засварлах]

Өвөрмөц хэлц

[засварлах]
тэмээнээс тэмдэгтэй - тов тодорхой, нүдэнд ил онцлог шинж

Хэвшмэл хэлц

[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь

[засварлах]