uru

Wiktionary-с

Аямара


Нэр үг

uru

өдөр

Гуарани


Нэр үг

uru

ерөнхий

Загвар:-ty- Загвар:-tynoun- uru

талх жимс