хэлц үг

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search
     Тодорхойлолт

Хэлц үг гэдэг бол хамтран нэгэн санааг илэрхийлж дэвшсэн хэд хэдэн үгийн нэгдэл юм.[1] Хэлц нь үгээс өргөн агуулга хэлбэр бүтэц бүрэлдүүлбэр илэрхийлэх мэдээлэл дамжуулахын хувьд өгүүлбэртэй адил юм.᠋᠋᠋᠋᠌᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋Орчин цагийн монгол хэл.,2008 Хэлцийн олонхи нь шилжмэл утгатай бөгөөд хүний санаа сэтгэлийн хөдөлгөөн найруулгын олон өнгө аясыг илтгэсэн юмс үзэгдлийн шууд ба шууд бусаар заан нэрлэсэн байдаг. Хэлц үг нь бүтцийн хувьд тогтвортой нөхцөлдмөл утгын хувьд нэгдмэл бөгөөд шилжмэл шинжтэй бодомжит тогтвортой

Эцэг эхийнх нь эртний буян шагайндаа

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠭᠯᠡᠡᠴᠡ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡᠡ᠋
(хэлэчэ үгэ)

Галиглах зарчим

  Онцлог 
  1. Хоёр болон хоёроос цааш хэд хэдэн үг нийлж бүтсэн байна.
  2. Тэдгээр үгс нь голдуу хувирашгүй дараалалтай байрласан байдаг.
  3. Бүрэлдүүн үгсийг өөр үгээр солих аргагүй шахам байна.[2]

Тухайн хэллэгт орсон үгс тус тусынхаа үндсэн утгаа алдаж хоорондоо нийлж нэгэн утга санааг илэрхийлнэ.

  1. Үгээс өргөн агуулга хэлбэр бүтэц бүрэлдүүлбэр илэрхийлэх утга мэдээлэл хадгалах дамжуулах үүрэг яриа бичигт хэрэглэгдэнэ.

Ангилал[засварлах]

  1. Сүхбаатар.Ц, Монгол хэлний найруулга зүй, Уб.,2002 он
  2. Сүхбаатар.Ц, Монгол хэлний найруулга зүй, Уб.,2002 он
  3. Сүхбаатар.Ц, Монгол хэлний найруулга зүй, Уб.,2002 он