ном

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[nom] (ном)


Үгийн утга

ном нэр 1Туурвин бүтээсэн бичиг зохиол: ном үзэх (зохиол бүтээл уншиж судлах), ном нийлэх (а.онолын маргаанд бэлтгэх зорилгоор хэд хэдээр хамтран ном үзэх; б

зохиолыг уг эхтэй нь тулган нягтлах), ном унших (зохиол бүтээл унших), ном хэвлэх (зохиол бүтээлийг хэвлэн нийтлэх), ном бүтээх (ямар нэгэн зүйлийн тухай өөрийн үзэл бодол, дүгнэлтийг нэгтгэн бичих), номын ах (эрдэм мэдлэгээр илүү, өөрөөс нь ахмад насны хүн), номын багш (эрдэм зааж сургасан хүн), номын баринтаг (ном судрыг ороож бооход зориулсан бөс даавуу), номын дүү (насаар дүү бөгөөд хожим сургуульд орсон хүн), ном зүй (зохиол бүтээлийн жагсаалт), ном зүйч (ном зүйн ажилд мэргэшсэн хүн), номын сан (азохиолыг уг эхтэй нь тулган нягтлах), ном унших (зохиол бүтээл унших), ном хэвлэх (зохиол бүтээлийг хэвлэн нийтлэх), ном бүтээх (ямар нэгэн зүйлийн тухай өөрийн үзэл бодол, дүгнэлтийг нэгтгэн бичих), номын ах (эрдэм мэдлэгээр илүү, өөрөөс нь ахмад насны хүн), номын багш (эрдэм зааж сургасан хүн), номын баринтаг (ном судрыг ороож бооход зориулсан бөс даавуу), номын дүү (насаар дүү бөгөөд хожим сургуульд орсон хүн), ном зүй (зохиол бүтээлийн жагсаалт), ном зүйч (ном зүйн ажилд мэргэшсэн хүн), номын сан (а

судрын зүйлийг хөмрөглөн хадгалах газар; болон нийтэд хэрэгцээт ном, сэтгүүл зэргээр үйлчлэх газар), номын санч (номын сангийн мэргэжилтэн), номын хаяг (зохиол бүтээлийн тэмдэг), номын шогол (зохиол бүтээлийг хийх модон хайрцаг, хавтас), номын шүүмж (тухайн зохиол бүтээлийн ололттой, дутагдалтай зүйлийг дүгнэсэн үнэлэлт), ширээний ном (үргэлж үзэж хэрэглэдэг зохиол бүтээл), ном бичиг хорш. (бичиж тэмдэглэсэн зохиол бүтээл), ном судар хорш. (барлаж хэвлэсэн бичиг зохиол), ном зохиол хорш. (зохиол бүтээл), ном сонин хорш. (хэвлэсэн зохиол бүтээл болон сонин), ном товхимол хорш. (дэвтэрлэж үдсэн бичиг зохиол, эмхтгэл), ном хэвлэл хорш. (хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон зохиол бүтээл, сонин сэтгүүл), хичээл ном хорш. (а.сурч мэдсэн зүйл; б.юм сурч мэдэх газар), ном барлах хуучир. (барын хэвээр ном дармаллах), *ном хаялцах (мэдлэгтээ тулгуурлан, ямар нэгэн асуудлаар цэц булаалдан маргах), нойрт сэргэг, номд мэргэн зүйр. (цовоо сэргэлэн, ухаалаг), номоос салахгүй хүний эрдэм их, нойроос салахгүй хүний зүүд их (эрдмийг хичээл зүтгэлээр сурдаг юм); 2Эрдэм мэдлэг, боловсрол: ном заалгах (эрдэм заалгах), ном заах (эрдэм заах), ном сурах (сургуульд орж эрдэм сурах), ном муутай (а.мэдлэг боловсрол багатай; б.уншлага муутай), ном сайтай (а.мэдлэг боловсрол ихтэй; б.уншлага сайтай), эрдэм ном хорш. (эрдэм мэдлэг), номын мөр (эрдмийн ажил); номын мөр хөөх (а.номд эрдэмд шамдан суралцах; б.эрдмийн ажил хийх), *номын хурим (эрдмийн зэрэг хамгаалсны баяр найр), *номын хур буух (ном сонсох), *хүний номоор явах (өөрийн үзэл бодолгүй байх); 3шашин. Буддагийн гүн ухааны чухал ухагдахуун; жаяг: бурхны ном (бурхны уншлага, дэг жаяг), ном айлдах (уншлага унших), ном бясалгах (а.уншиж судалсан зүйлээ тунгаан бо¬дох; б.шашны уншлага үйлдэх, судлах), ном залах (уншлага уншуулахаар ламыг урих), номд суух (хийдэд ном хурах үеэр очиж суух), буян ном хорш. (өргөл барьц өргөн, ном гүрэм унших нь), ном гүрэм хорш. (уншлага), ном гүрэм уншуулах (уншлага уншуулах), хурал ном хорш. (лам нар олноороо цуглаж, шашны ном уншиж элдэв зан үйл хийх нь), ном номлох хуучир. (а.номыг сэнхрүүлэн мэдрүүлэх; б.учир утгыг ухуулан сургаал айлдах, мэдлэг олгох), ном тавих хуучир. (а.бурхны ном заах; б.сургаал айлдах), *номын дуу сонсох (а.мэдлэг эзэмшихээр суралцах; б.бурхны номлол сургаалаас сонсох), номдоо муу боловч, цавдаа сайн зүйр. (эрдэмгүй боловч идэхдээ сайн); 4шилж. Ёс дүрэм, жу¬рам: номоороо болох (дүрэм журмын дагуу болох, ёсоороо болох), номын дагуу хийх (аливаа зүйлийг зохих ёс дүрмээр нь хийж гүйцэтгэх), номд нь оруулах (ёс дүрэмтэй болгох), номоор нь явах (ёс журмыг нь баримтлах).


'

'

'

'


Шилжсэн утга

 • Ёс дүрэм, жу¬рам: номоороо болох - дүрэм журмын дагуу болох, ёсоороо болох

Холбоо үг

 • ном үзэх - зохиол бүтээл уншиж судлах
 • ном нийлэх - а.онолын маргаанд бэлтгэх зорилгоор хэд хэдээр хамтран ном үзэх б.ном зохиолыг уг эхтэй нь тулган нягтлах
 • ном унших - зохиол бүтээл унших
 • ном хэвлэх - зохиол бүтээлийг хэвлэн нийтлэх
 • ном бүтээх - ямар нэгэн зүйлийн тухай өөрийн үзэл бодол, дүгнэлтийг нэгтгэн бичих
 • ном заалгах - эрдэм заалгах
 • ном заах - эрдэм заах
 • ном сурах - сургуульд орж эрдэм сурах
 • ном муутай - а.мэдлэг боловсрол багатай б.уншлага муутай

Хоршоо үг

 • Ёс дүрэм, жу¬рам: номоороо болох - дүрэм журмын дагуу болох, ёсоороо болох


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

НОМ УНШИХ тбү. архи уух - Сүүлийн үед оюутнууд ном уншдаг болоод байна. - Чи ном уншчихаад яваа юм уу?

Зүйр цэцэн үг

нойрт сэргэг, номд мэргэн - цовоо сэргэлэн, ухаалаг номдоо муу боловч, цавдаа сайн - эрдэмгүй боловч идэхдээ сайнХэвшмэл хэлц

Нуруу сайтай нь үүрнэ Ном сайтай нь уншинаӨвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

 • м.к.б
 • м.б ном (~ судар, эрдэм ~) /~ын/ /~д/ /~ыг/ /~оос/ /~оор/ /~той/ /~руу/ /~оо/ о.тоо /~ууд/

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

No^


Товчилсон үг

Хуучирсан үг

 • - барын хэвээр ном дармаллах
 • - а
 • - а