эрдэм

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[erdem]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ
(эрдэм)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

нэр.
  1. Сургуулиар сурч боловсрон, дадлага хичээлээр мэргэжин сурсан мэдлэгийн цогц
  2. Зарим юмны ид чадал

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

эрдэм сурах - ном үзэх, мэдлэг чадвар эзэмших
ерөнхий эрдэм - байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн үзэгдлийг тайлбарлах шинжлэх ухааны ерөнхий нэр
эрдмийн зэрэг хамгаалах - эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлээ хамгаалж, зэрэг цол авах
эрдмийн зөвлөл - эрдэм шинжилгээний ажил, төслийн үр дүн, эрдмийн зэрэг, цол олгохыг хэлэлцдэг хүрээлэн, их дээд сургуулийн эрдмийн дээд хурал
зэвэрч өнгө нь гутдаггүй нь алтны эрдэм - өнгө гутдаггүй нь алтны чанартай холбоотой
хурдан морины эрдэм - хурдан морины шандас

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

эр|дэм нэр. эрдмийн, эрдэмд, эрдмээс

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠤ‍᠊ᠨ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠳ᠋ᠣ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠊ᠢ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠢᠶᠡᠷ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠡ᠊ᠷᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠮ ᠢᠶᠡ‍ᠨ᠋

/~ийн /~д /~ийг /~ээс /~ээр /~тэй /~рүү /~ээ

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

АУЭШТ Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Төв
АУЭШТЛ Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Төв Лаборатори
АШҮЭШТТ Арьс Ширний Үйлдвэрийн Эрдэм Шинжилгээний Туршилтын Төв
БМААЭШХ Бэлчээрийн Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
БТЭШ Бэлчээр, Тэжээлийн Эрдэм Шинжилгээ
БТЭШХ Бэлчээр, Тэжээлийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
БҮЭШ Барилгын Үйлдвэрлэлийн Эрдэм Шинжилгээ
БҮЭШИ Барилгын Үйлдвэрлэлийн Эрдэм Шинжилгээний Институт
БҮЭШХ Барилгын Үйлдвэрлэлийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
БХЭШХ Батлан Хамгаалах Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ГББМААЭШХ Говийн Бүсийн Бэлчээрийн Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ГУУҮЭШИ Геологи, Уул Уурхайн Үйлдвэрлэл, Эрдэм Шинжилгээний Институт
ДЭШАХ Дэлхийн Эрдэм Шинжилгээний Ажилтны Холбоо
ЗААЭШҮС Зөгийн Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээ, Үйлдвэрлэлийн Станц
ЗАЭШЗ Заах Арга, Эрдэм Шинжилгээний Зөвлөл
МААСЭШХ Мал Аж Ахуйн Сургалт, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
МААЭШ Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээ
МААЭШХ Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
МЭДН Монголын Эрдэм Дэлгэрүүлэх Нийгэмлэг
МЭЭШХ Мал Эмнэлгийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ОМҮЭШХ Ой Модны Үйлдвэрийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ОУЭШХ Олон Улсын Эрдэм Шинжилгээний Хурал
ОЭШБ Оюутны Эрдэм Шинжилгээний Бичиг
ОЭШХ Оюутны Эрдэм Шинжилгээний Хурал
СЭШИ Санхүүгийн Эрдэм Шинжилгээний Институт
ТЭХҮЭШЗТИ Түлш, Эрчим Хүчний Үйлдвэрийн Эрдэм Шинжилгээ, Зураг Төслийн Институт
ТЭШЗТИ Тээврийн Эрдэм Шинжилгээ, Зураг Төслийн Институт
УГТЭШХ Ургамал, Газар Тариалангийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
УТЭШХ Ургамал Тариалангийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
УХЭШХ Ургамал Хамгааллын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
УЦУЭШХ Ус, Цаг Уурын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
УЭНЭШТ Улсын Эх Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Төв
УЭШФ Улсын Эрдэм Шинжилгээний Фонд
ҮСЭШИ Үнэ, Стандартын Эрдэм Шинжилгээний Институт
ХААММЭШС Хөдөө Аж Ахуйн Машин Механизмын Эрдэм Шинжилгээний Станц
ХХҮЭШЗТИ Хөнгөн, Хүнсний Үйлдвэрийн Эрдэм Шинжилгээ, Зураг Төслийн Институт
ЦУЭШХ Цаг Уурын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ЦЭШИ Цэргийн Эрдэм Шинжилгээний Институт
ШУАЭШТНС Шинжлэх Ухааны Академийн Эрдэм Шинжилгээний Төв Номын Сан
ЭДН Эрдэм Дэлгэрүүлэх Нийгэмлэг
ЭДТ Эрдэм Дэлгэрүүлэх Төв
ЭЗСЭШХ Эдийн Засаг, Санхүүгийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ЭНЭШТ Эх, Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Төв
ЭНЭШТК Эх, Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Төв Клиник
ЭНЭШТЭ Эх, Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Төв Эмнэлэг
ЭНЭШХ Эх, Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ЭШ Эрдэм Шинжилгээ
ЭША Эрдэм Шинжилгээний Ажил
ЭША Эрдэм Шинжилгээний Ажилтан
ЭШАА Эрдэм Шинжилгээний Ахлах Ажилтан
ЭШБ Эрдэм Шинжилгээний Байгууллага
ЭШБ Эрдэм Шинжилгээний Бичиг [цуврал]
ЭШБХ Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурал
ЭШБХ Эрдэм Шинжилгээний Бүгд Хурал
ЭШДА Эрдэм Шинжилгээний Дадлагажигч Ажилтан
ЭШДА Эрдэм Шинжилгээний Дэд Ажилтан
ЭШЗТИ Эрдэм Шинжилгээ, Зураг Төслийн Институт
ЭШИ Эрдэм Шинжилгээний Илтгэл
ЭШИ Эрдэм Шинжилгээний Институт
ЭШМХ Эрдэм Шинжилгээний Мэдээллийн Хэлтэс
ЭШС Эрдэм Шинжилгээний Сонсгол
ЭШС Эрдэм Шинжилгээний Станц
ЭШС Эрдэм Шинжилгээний Сэтгүүл
ЭШСМТ Эрдэм Шинжилгээ, Сургалт, Мэдээллийн Төв
ЭШСТ Эрдэм Шинжилгээ, Сургалтын Төв
ЭШТ Эрдэм Шинжилгээний Төв
ЭШТА Эрдэм Шинжилгээний Туслах Ажилтан
ЭШТА Эрдэм Шинжилгээний Тэргүүлэх Ажилтан
ЭШТНС Эрдэм Шинжилгээний Төв Номын Сан
ЭШТҮТ Эрдэм Шинжилгээ, Туршилтын Үндэсний Төв
ЭШХ Эрдэм Шинжилгээний Хурал
ЭШХ Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ЭШХ Эрдэм Шинжилгээний Хэвлэл
ЭШЦ Эрдэм Шинжилгээний Цогцолбор

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Арслангийн нуруун дээр
Эрвээлж юундаа тохирох вэ
Агсам хүний цээжинд
Эрдэм юундаа тохирох вэ
Архи шингээх дотроосоо болох
Эрдэм шингээх ухаанаасаа болох
Бичиг сурдаггүй битүү толгой
Эрдэм сурдаггүй эргүү толгой
Гэм нь арилж
Эрдэм нь тодрох
Дайсан ирвэл цэрэг хэрэгтэй
Далай гаталбал онгоц хэрэгтэй
Эрдэм сурвал багш хэрэгтэй
Эв санавал нөхөр хэрэгтэй
Жаргал хөөвөл эрдэм хаана олдох вэ
Эрдэм хөөвөл жаргал хаана мундах вэ
Идээ арвин боловч амсан байж мэднэ
Эрдэм арвин боловч суран байж мэднэ
Морь унахад жороо
Эрдэм сурахад самбаа
Мэдэхгүй бол мэдэхгүйгээсээ бүү ич
Эрдэм ном сураагүйгээсээ бүр ич
Сүсэглэхийн хамт сэжиг төрнө
Эрдэм ирэхийн хамт гэм ирнэ
Тариа тарьсан хүн
Өвөлдөө цатгалан
Эрдэм сурсан хүн
Эцэстээ амгалан
Хувцас биений чимэг
Эрдэм ухааны чимэг
Эв гэдэг хязгааргүй
Эрдэм гэдэг ёроолгүй
Эв түмэн лан
Эрдэм мянган лан
Эв үгүй нөхөр яг
Эрдэм үгүй нөхөр таг
Эвэр багатын олих их
Эрдэм багатын омог их
Эд ихт ам бардам
Эрдэм ихт ааль даруу
Эд ихт догшин
Эрдэм ихт номхон
Эд нь юм элбэгжихийг хүлцвэл
Өглөг хэзээ өгөх вэ?
Энэ бие чөлөөтэй болохыг хүлцвэл
Эрдэм хэзээ сурах вэ?
Эд хурааснаас
Эрдэм сурсан эрхэм
Эе найр хайрын дээд
Эрдэм соёл ухааны дээд
Элбэг тариа тарьсан хүн өвөлдөө жаргал
Эрдэм сурсан хүн эцэстээ жаргал
Элбэг хураалт олъё гэвэл үрлэх цагийг бүү зөрч
Эрдэм мэдлэг суръя гэвэл залуу цагийг бүү зөрч
Эрдэм билгийг судлагчид олон боловч
Ихийг бүтээгч мэргэд цөөн
Эмээл хазаар морины засал
Эрдэм ном биеийн засал
Эндүү бурууг өчүүхэн гэж бүү бас
Эрдэм номыг гүн гэж бүү цөхөр
Энэ бие өсөөд эхээ хялайх муухай
Эрдэм ном сураад багшаа муулах муухай
Эр зэрэгт хүрээд ээжээ бүү март
Эрдэм номтой болоод багшаа бүү март
Эрдэм багатын бодлого богино
Энэрэл багатын нас богино
Эрдэм багатын омог их
Ишгэн ухнын гүйдэл их
Эрдэм багатын омог нь их
Ишгэн ухнын тожиг нь их
Эрдэм багатын омог нь их
Эсгий уутны тоос нь их
Эрдэм багатын ямба нь их
Эсгий уутны тоос нь их
Эрдэм биеийн чимэг
Эмээл морины чимэг
Эрдэм билиг хичээлээр болдог
Энх жаргал тэмцлээр олдог
Эрдэм буй атал эс хэлэх цэцнээс
Эрж олсноо хэлэгч тэнэг дээр
Эрдэм мэт чимэггүй
Хүлцэнгүй мэт хуяггүй
Эрдэм ном дээд баян
Эд хөрөнгө адаг баян
Эрдэм өршөөлд сайн эзэн улсын эрдэнэ
Эрхт ухаант сайн түшмэл төрийн эрдэнэ
Эрдэм сургуульд хөгшингүй
Ухаан сургуульд ёзооргүй
Эрдэм сурлаа гээд судлахаа бүү зогс
Эндэл гаргалаа гээд давшихаа бүү зогс
Эрдэм төгс хүнийг шүт
Эрдэм мөхөс хүнийг тэвч
Эрдэм ч үгүй эе ч үгүй
Ном ч үгүй номхон ч үгүй
Эрдэм чадал бүрдсэн байтлаа эс хэлэх мэргэнээс
Энд тэнд олж сонссоноо хэлэгч мунхаг дээр
Эрдэм чадлыг хичээн эс сурвал хэрэглэх цагт гэмшмүй
Эрүүл биеийг хичээн эс сувилбал өвдсөн цагт гэмшгүй
Эрдэм чадлын зүг илжиг шиг хашин
Эс бүтэхийн зүг эрвээхий шиг хөнгөн
Эрдэм эрдэнэ хоёр
Эгч дүү хоёр
Эрдэм ирэхэд
Гэм эрнэ
Эрдэнэ биетэн
Эрдэм сайтан
Эрдэнэ уулын чимэг
Эрдэм оюуны чимэг
Эрдэнэ ховор боловч олж болно
Эрдэм гүн боловч сурч болно
Эрдэнэ цөөн боловч олж болдог
Эрдэм гүн боловч сурч болдог
Эрт босвол оройдоо тустай
Эрдэм сурвал өтлөхдөө тустай
Эрт босвол өдрийн ажилд тус
Эрдэм сурвал насны үйлст тус
Эртний бороо тарианд сайн
Эрдэм ном биед сайн
Эрх бэрх хоёрыг хянавал сайн
Эрдэм билиг хоёрыг хичээвэл сайн
Эрх ихэдвэл балмад болдог
Эрдэм ихэдвэл богд болдог
Эрх хүүхэд эцэг эхийнхээ хүчинд
Эрдэм сурсан шавь багшийнхаа хүчинд
Эрхийвч бий байтал
Юунд үл харвана
Эрдэм бий байтал
Юунд үл хэрэглэнэ
Эрэг сайтай газарт элээ олон
Эрдэм сайтай багшид шавь олон
Эрэлд мордоход дуран хэрэгтэй
Эрдэм сурахад ном хэрэгтэй
Эцэг эхийн ач их
Эрдэм соёлын тус их
Эр цэргийн гавьяа их
Эд хөрөнгөний хэрэг их
Янаг ашигт битгий хүний өмнө ор
Эрдэм зүтгэлд битгий хүний хойно ор

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Эрдмийг хичээлээр сурдаг
Эрлийг сургаар олдог

Тайлбар: амжилтад хүрэхийн тулд уйгагүй чармайх хэрэгтэй

Эрдмийг гүн гэж бүү цөхөр
Эндэгдлийг бага гэж бүү омтгойд

Тайлбар: шантарч бэрхшээлгүй эрдэм номыг шамдан сур

Эрдэмд хязгааргүй
Эрэлд хязгааргүй

Тайлбар: эрдмийг сурч дуусна гэж байдаггүй

Эрдмийн дээд эв
Эрхмийн дээд эх

Тайлбар: а.эв эрхэм; б.эхийн ач хайр хязгааргүй

Цэцэн үг[засварлах]

Эрдэм багатын омог их
Ишгэн ухны гүйдэл их

Тайлбар: эрдэм ном муутай хүн уур хилэн ихтэй байдаг