vatn

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Исландаар


Нэр үг

[1] ус
[2] нуур

Дуудлага

[ ]

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

[2] stöðuvatn, sjór, sær