Jump to content

rai

Wiktionary-с

Каталанаар


Дуудлага

Нэр үг

rai

 1. сал

Фижиар


Нэр үг

rai

 1. нүдний хараа

Загвар:-fjverb- rai

 1. үзнэ

Францаар


Нэр үг

rai

 1. хөх тариа

Дуудлага

Фриулаар


Загвар:-furnoun- rai

 1. хөх тариа

Хаусаар


Нэр үг

rai

 1. бэлэн байх
 2. хүү

Италиар


Нэр үг

rai

 1. хайх
 2. нүд

Ложбанаар


rai

Малайзар


Нэр үг

rai

 1. хөх тариа

Маори


Нэр үг

rai

 1. хөх тариа

Загвар:-fro- Загвар:-fronoun- rai

 1. мод

-

Румынаар


Дуудлага

Нэр үг

rai

 1. эден
 2. диваажин

Руманш


Нэр үг

rai

 1. хаан

Испаниар


Дуудлага

 • IPA: /rai/[raj]

Нэр үг

rai

Уэльсээр


Дуудлага