januar

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Flag of Denmark.svg Даниар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Flag of the Faroe Islands.svg Фарероор


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Flag of Norway.svg Норвегиар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Боснинар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Flag of Croatia.svg Хорватээр


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Flag of Slovenia.svg Словенаар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар