Нэгдүгээр сар

Wiktionary-с

Монголоор


Нэр үг

Нэгдүгээр сар

Орчуулга