blanco

Wiktionary-с

Испаниар


Тэмдэг нэр

blanco

цагаан