aua

Wiktionary-с

Фижиар


Нэр үг

aua

  1. цаг

Германаар


aua

Загвар:-gil- Загвар:-num- aua

  1. дөрөв

Маори


Нэр үг

aua

  1. май

Польшоор


aua

Дуудлага

Руманш


Нэр үг

aua

Швахили


Загвар:-swverb- aua

  1. шалгах, судалгаа явуулах, сайн судлах

Ток Писин


Загвар:-tpinoun- aua

  1. цаг