Wiktionary:Хэмжүүрийн нэгжүүд

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Шинжлэх ухаан нь, хэмжих нэгж, бусад арга хэмжээ нь стандарт болгон үйлчлэхэд ашигладаг нь тухайн биет хэмжээ нь нь тодорхой арга хэмжээ (эсвэл тоо хэмжээ) юм.

Хэмжилтийн өөр өөр нэгж[засварлах]

 1. Талбай нэгж
 2. Чадавхийг нэгж
 3. Уртын нэгж
 4. Нягт нэгж
 5. Эрчим хүчний хэсэг
 6. Цахилгаан нэгж
 7. Массын нэгж
 8. Тусгай хүндийн нэгж
 9. Цахилгаан нэгж
 10. Даралт нэгж
 11. Температурын нэгж
 12. Цаг хугацаа нэгж
 13. Хурд нэгж
 14. Зуурамтгай нэгж
 15. Эзлэхүүн нэгж
 16. Цахилгаан нэгж