шинжлэх

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[ʃinʤil]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠰ᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍᠊ᠵ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠬᠥ


(синжилэ)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

үйл.
  1. Судлах

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

шинжлэх ухаан - байгаль, нийгэм, сэтгэхүйн хөгжлийн зүй тогтолыг судлах сургаалуудын тогтолцоо
байгалийн шинжлэх ухааны нээлт - материаллаг ертөнцийн хувьд урьд өмнө мэдэгдээгүй байсан, бодтойгоор оршигч зүй тогтол, шинж чанар, юмс үзэгдлийг магадлаж, танин мэдэхүйн төвшинд оруулсан үндсэн өөрчлөлт, ойлголт
шинжлэх ухааны нээлт - байгаль, нийгмийн шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн процессд оруулсан шинжлэх ухааны шинэ ололт, амжилт
Шинжлэх Ухааны хүрээлэн хуучир. - Шинжлэх ухааны төв байгууллага
Шинжлэх ухааны академи - эрдэм шинжилгээний ажлыг удирдах дээд байгууллага
нийгмийн хөгжлийн хуулиудыг шинжлэн судлах - нийгмийн хөгжлийн хуулиудыг судлан шинжлэх
уул уурхайн баялгийг шинжлэн судлах - уул уурхайн баялгийг судлан шинжлэх

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

шинж|л/эх үйл. суд­лан ~, шинжил, шинжилцгээх, шин­жилчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]


Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

  • судлах шинжлэх - байгаль нийгмийн элдэв үзэгдлийн учир шадтгаан зүй тогтлыг нээн илрүүлэх, ажиглан туршиж, шинж тэмдгийг нь илрүүлэх

Товчилсон үг[засварлах]

АБШУ Ардын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан
БСШУ Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан
БСШУУХА Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Улсын Хяналтын Алба
БСШУХГ Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Хяналтын Газар
БСШУЯ Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам
БШУ Боловсрол, Шинжлэх Ухаан
БШУС Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёл
БШУСБХ Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёлын Байнгын Хороо
ГШУОУХ Геологийн Шинжлэх Ухааны Олон Улсын Холбоо
ДШУАХ Дэлхийн Шинжлэх Ухааны Ажилтны Холбоо
ЗШУТБ Залуучуудын Шинжлэх Ухаан, Техникийн Бүтээл
МБШУ Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан
МБШУҮЭХ Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо
МБШУҮЭЧХ Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Чөлөөт Холбоо
МУШУА Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи
МУШУГА Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Гавъяат Ажилтан
МУШУТИС Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
МШУА Монголын Шинжлэх Ухааны Академи
МШУАХ Монголын Шинжлэх Ухааны Ажилтны Холбоо
МШУҮА Монголын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Академи
НББСШУБХ Нийгмийн Бодлого, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Байнгын Хороо
НҮББШУСБ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёлын Байгууллага
НШУ Нийгмийн Шинжлэх Ухаан
НШУА Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Академи
НШУС Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургууль
НШУХ Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн
ОУШУХЗ Олон Улсын Шинжлэх Ухааны Холбооны Зөвлөл
ОШУА Оросын Шинжлэх Ухааны Академи
ОШУСТ Оросын Шинжлэх Ухаан, Соёлын Төв
ОШУТТ Оросын Шинжлэх Ухаан, Техникийн Төв
ӨМНШУХ Өвөр Монголын Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн
СЭХШУҮН Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Шинжлэх Ухаан, Үйлдвэрлэлийн Нэгдэл
ХААШУА Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухааны Академи
ХЗШУ Хууль Зүйн Шинжлэх Ухаан
ХШУҮЗБ Хөдөлмөрийг Шинжлэх Ухааны Үндэслэлтэй Зохион Байгуулах
ЦШУ Цэргийн Шинжлэх Ухаан
ШУ Шинжлэх Ухаан
ШУ “Шинжлэх Ухаан” [сэтгүүл]
ШУА “Шинжлэх Ухаан, Амьдрал” [сэтгүүл]
ШУА Шинжлэх Ухааны Академи
ШУААХ Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэн
ШУАБХ Шинжлэх Ухааны Академийн Биологийн Хүрээлэн
ШУАБХ Шинжлэх Ухааны Академийн Ботаникийн Хүрээлэн
ШУАБЧ Шинжлэх Ухааны Академийн Бага Чуулган
ШУАГЗХ Шинжлэх Ухааны Академийн Газар Зүйн Хүрээлэн
ШУАГХ Шинжлэх Ухааны Академийн Геологийн Хүрээлэн
ШУАГЭБХ Шинжлэх Ухааны Академийн Геологи, Эрдэс Баялгийн Хүрээлэн
ШУАГЭХ Шинжлэх Ухааны Академийн Гео Экологийн Хүрээлэн
ШУАДХ Шинжлэх Ухааны Ажилтнуудын Дэлхийн Холбоо
ШУАЖГ Шинжлэх Ухааны Академийн Жинхэнэ Гишүүн
ШУАИХ Шинжлэх Ухааны Академийн Информатикийн Хүрээлэн
ШУАИЧ Шинжлэх Ухааны Академийн Их Чуулган
ШУАМ “Шинжлэх Ухааны Академийн Мэдээ” [сэтгүүл]
ШУАООГСТ Шинжлэх Ухааны Академийн Одон Орон, Геофизикийн Судалгааны Төв
ШУАОУСХ Шинжлэх Ухааны Академийн Олон Улс Судлалын Хүрээлэн
ШУАПТ Шинжлэх Ухааны Академийн Палеонтологийн Төв
ШУАТГ Шинжлэх Ухааны Академийн Тэргүүлэгчдийн Газар
ШУАТХ Шинжлэх Ухааны Академийн Түүхийн Хүрээлэн
ШУАҮҮХ Шинжлэх Ухааны Академийн Үндэсний Хөгжлийн Хүрээлэн
ШУАФСЭХ Шинжлэх Ухааны Академийн Философи, Социологи, Эрхийн Хүрээлэн
ШУАФТХ Шинжлэх Ухааны Академийн Физик, Технологийн Хүрээлэн
ШУАХ Шинжлэх Ухааны Академийн Хэвлэл
ШУАХЗХ Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл Зохиолын Хүрээлэн
ШУАХҮ Шинжлэх Ухааны Академийн Хэвлэх Үйлдвэр
ШУАХХ Шинжлэх Ухааны Академийн Химийн Хүрээлэн
ШУАХХТХ Шинжлэх Ухааны Академийн Хими, Хими-Технологийн Хүрээлэн
ШУАЭШТНС Шинжлэх Ухааны Академийн Эрдэм Шинжилгээний Төв Номын Сан
ШУБ Шинжлэх Ухаан, Боловсрол
ШУБГ Шинжлэх Ухаан, Боловсролын Газар
ШУБЯ Шинжлэх Ухаан, Боловсролын Яам
ШУДБХ Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Хүрээлэн
ШУК Шинжлэх Ухааны Коммунизм
ШУКО Шинжлэх Ухааны Коммунизмын Онол
ШУМТ Шинжлэх Ухаан, Мэдээллийн Төв
ШУС Шинжлэх Ухаан, Соёл
ШУТ Шинжлэх Ухаан, Техник
ШУТ Шинжлэх Ухаан, Технологи
ШУТГ Шинжлэх Ухаан, Технологийн Газар
ШУТЗ Шинжлэх Ухаан, Технологийн Зөвлөл
ШУТЗ Шинжлэх Ухааны Төрийн Зөвлөл
ШУТИС Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
ШУТМ Шинжлэх Ухаан, Техникийн Мэдээлэл
ШУТМТ Шинжлэх Ухаан, Техникийн Мэдээллийн Төв
ШУТО Шинжлэх Ухаан, Техникийн Ололт
ШУТС Шинжлэх Ухаан, Технологийн Сан
ШУТСО Шинжлэх Ухаан, Техник, Соёлын Ордон
ШУТУХ Шинжлэх Ухаан, Техникийн Улсын Хороо
ШУТҮЗ Шинжлэх Ухаан, Технологийн Үндэсний Зөвлөл
ШУТҮК Шинжлэх Ухаан, Технологи, Үйлдвэрлэлийн Корпораци
ШУТҮН Шинжлэх Ухаан, Технологи, Үйлдвэрлэлийн Нэгдэл
ШУТХ Шинжлэх Ухаан, Техникийн Хороо
ШУТХ Шинжлэх Ухаан, Технологийн Хороо
ШУҮ Шинжлэх Ухаан, Үйлдвэрлэл
ШУХ Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн
ШУХХ Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн Хэвлэл
ЭЗШУ Эдийн Засгийн Шинжлэх Ухаан
ЭМШУИС Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]