үгүй

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[ьgьi] (үгэи)

Үгийн утга

үгүй дай 1Бий гэдгийн эсрэг утгатай үг; байхгүй: үгүй байх (эзгүй байх, байхгүй байх), үгүй болгох (а.байхгүй болгох; б.шилж. алах, устгах), үгүй болох (а.байхгүй болох, алга болох; б.шилж. үрэн таран болох; в.цээр. нас барах; үхэх), үгүй хийх (а.алга болгох; байхгүй болгох; б.шилж. үрэн таран хийх; в.цээр. устгах, алах, үхүүлэх), *аманд ч үгүй, хамарт ч үгүй (хаанаа ч хүрэхгүй), *наашаа ч үгүй, цаашаа ч үгүй (гацах, нэг газраа удаан байх), үгүй гэж уйлдаггүй, бий гэж бардамнадаггүй зүйр. (даруу байх, байгаа байдалдаа зохицох), үгүй юм үхрээс хашин зүйр. (байхгүй юмыг яах ч аргагүй), уулгүй талд усгүй цөлд, засаггүй ноён цусгүй дайтна оньс. (шатар тоглох); 2Үгтэй хамтран орж, тухайн үгийн үгүйсгэх санааг заана; 3Татгалзах санаа: яагаад үгүй гэж (а.яагаад татгалзаж байгаа юм; б.тэгэлгүй яахав), огтхон ч үгүй (бүрмөсөн үгүй гэж татгалзах); 4Хоосон ядуу, үгээгүү: үгүй хоосон хорш. (юу ч үгүй, маш ядуу), үгүй ядуу хорш. (туйлын ядуу), үгүй хүн туслаач, үнэнч хүн хайрлаач зүйр. (байхгүй хүн байхгүйн зовлонг мэддэг); 5Эсрэг утгатай хоршоо үгийн сүүлийн үгтэй нийлж, бүх, цөм, бүгд гэсэн утга илэрхийлнэ: өвөл зунгүй (өвөл зун ялгаагүй), өглөө үдэшгүй (өглөө үдэш бүр), сайн муугүй (сайн муу цөм холилдон), хот хөдөөгүй (хот хөдөө хаа сайгүй), хөгшин залуугүй (хөгшин залуу бүгдээрээ), энд тэндгүй (энд тэнд, хаа сайгүй), эр эмгүй (эрэгтэй эмэгтэй цөмөөрөө, бүгдээрээ).


'

'

'

'

'

'


Шилжсэн утга

 • алах, устгах
 • үрэн таран болох; в
 • үрэн таран хийх; в

Холбоо үг

 • үгүй байх - эзгүй байх, байхгүй байх
 • үгүй болгох - а.байхгүй болгох б.шилж. алах, устгах
 • үгүй болох - а.байхгүй болох, алга болох б.шилж. үрэн таран болох в.цээр. нас барах үхэх
 • үгүй хийх - а.алга болгох байхгүй болгох б.шилж. үрэн таран хийх в.цээр. устгах, алах, үхүүлэх
 • аманд ч үгүй, хамарт ч үгүй - хаанаа ч хүрэхгүй
 • яагаад үгүй гэж - а.яагаад татгалзаж байгаа юм б.тэгэлгүй яахав
 • огтхон ч үгүй - бүрмөсөн үгүй гэж татгалзах

Хоршоо үг

 • алах, устгах
 • үрэн таран болох; в
 • үрэн таран хийх; в


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

Зүйр цэцэн үг

үгүй гэж уйлдаггүй, бий гэж бардамнадаггүй - даруу байх, байгаа байдалдаа зохицох үгүй юм үхрээс хашин - байхгүй юмыг яах ч аргагүй үгүй хүн туслаач, үнэнч хүн хайрлаач - байхгүй хүн байхгүйн зовлонг мэддэг


Хэвшмэл хэлц

Үгүй хүн үлгэрч Өнчин хүн дуулаачӨвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

 • м.к.б үгүй бай. 1 (байхгүй, биш) ~ шүү, ~ байлгүй дээ, *~ хийх (а. алга болгох, б. алах, устгах) 2 (хоосон ядуу) ~ хоосонядуу хорш., ~ ядуу хүмүүс
 • м.б үгүй (үгүйсгэх сул үг)

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

FoikeI


Товчилсон үг

Хуучирсан үг