чөлөөт

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[ʧцlц:tә]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠴ᠊ᠢ᠊᠊ᠯᠣ᠊ᠭᠡᠳ᠋ᠣ


(чилүгэтү)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

тэм.
  1. Чөлөө бүхий
  2. Эрх чөлөө бүхий

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

чөлөөт бөх/чөлөөт барилдаан спорт. - хэвтээ, зогсоо байдалд хөл, гар, их биед мэх хийж барилддаг бөхийн барилдааны төрөл
чөлөөт гаалийн бүс - гаалийн татваргүй эсвэл хөнгөлөлттэй татвар тогтоосон тэнгисийн том боомт, төмөр замын зангилаа, нисэх онгоцны буудал, түүнд хамаарагдах онцгой бүс нутаг
чөлөөт нислэг - нисэх онгоцны жолоочоор бэлтгэгдэж байгаа хүнийг сургадаг жолоодлогын нислэг
чөлөөт хөрвөх валют - тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар төлбөр тооцоонд хэрэглэгддэг валют
чөлөөт худалдаа - бараа солилцох, худалдахад улс орны хооронд ямар ч хориггүй байх нөхцөл
чөлөөт цаг - ажлын бус цаг
чөлөөт шүлэг - шүлгийн болон хуваагдсан боловч хэмжээ хэмнэлийн хувьд тогтмол бус, холбоцгүй шүлэг
чөлөөт ардчилсан сонгууль - бүх нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэх сонгуулийн хэлбэр
чөлөөт сэтгүүлч - төр засаг ямар нэгэн нам эвсэл, албан байгууллагын хараат бус нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд мэдээлэл хүргэх хэвлэл мэдээллийн ажилтан
чөлөөт сэтгэлгээ - чөлөөтэй сэтгэлгээ
чөлөөт телевиз - ямар нэгэн нам хүчин, төр, захиргааны байгууллагын хараат бус нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээг хамарсан нэвтрүүлэг, мэдээллээр ард түмнийг хангах байгууллага
чөлөөт уран бүтээл - бие даан уран бүтээлээ туурвиж, ард олондоо хүргэдэг урлаг соёлын ажилтан
чөлөөт үйлдвэрчний эвлэл - төр засгаас хараат бус, ажилчин хүний эрх ашгийг хамгаалах олон нийтийн байгууллага
чөлөөт үнэ - зах зээл дээр эрэлт нийлүүлэлтийн үйлчлэлээр зохицуулагдаж байдаг үнэ
чөлөөт холбоо - сайн дураар нэгдсэн холбоо
чөлөөт хөдөлмөр - бие даан, хувиараа эрхлэх ямар нэг ажил
чөлөөт худалдаа - үнийг хувьд хатуу бус, борлуулалт арилжааны уян хатан хэлбэрийг ашиглаж болох
худалдааны хэлбэр -
чөлөөт хэвлэл - ямар нэгэн нам хүчин, төр захиргааны байгууллагын хараат бус нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээг хамарсан мэдээллээр ард түмнийг хангах сонин хэвлэл

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

чө|лөөт тэм.. гаалийн ~ бүс (татваргүй бүс)

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]


Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

БЧБ Бөхийн Чөлөөт Барилдаан
ГЧҮЭ Германы Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэл
ГЧҮЭН Германы Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэлийн Нэгдэл
ГЧҮЭХ Германы Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо
ДЧН Доминиканы Чөлөөт Нам
ЕЧХХ Европын Чөлөөт Худалдааны Холбоо
ЛАЧХН Латин Америкийн Чөлөөт Худалдааны Нийгэмлэг
ЛАЧХХ Латин Америкийн Чөлөөт Худалдааны Холбоо
МАЧХ Монголын Ахмадын Чөлөөт Холбоо
МБШУҮЭЧХ Монголын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Чөлөөт Холбоо
МУЭЗЧБ Монгол Улсын Эдийн Засгийн Чөлөөт Бүс
МҮЧЗ Монголын Үндэсний Чөлөөт Зохиолчид
МҮЧЗХ Монголын Үндэсний Чөлөөт Зохиолчдын Холбоо
МҮЧЗЭ Монголын Үндэсний Чөлөөт Зохиолчдын Эвлэл
МҮЧЭХ Монголын Үйлдвэрчний Чөлөөт Эвллэийн Хороо
МХҮЧФ Монголын Хүүхдийн Үндэсний Чөлөөт Фонд
МЧАСХ Монголын Чөлөөт Ардчилсан Сэтгүүлчдийн Холбоо
МЧАСЭ Монголын Чөлөөт Ардчилсан Сэтгүүлчдийн Эвлэл
МЧАСЭГТ Монголын Чөлөөт Ардчилсан Сэтгүүлчдийн Эвлэлийн Гүйцэтгэх Төв
МЧБСХ Монголын Чөлөөт Бөх Сонирхогчдын Холбоо
МЧБҮХ Монголын Чөлөөт Бөхийн Үндэсний Холбоо
МЧБХ Монголын Чөлөөт Бөхийн Холбоо
МЧЗХ Монголын Чөлөөт Зохиолчдын Холбоо
МЧЗЭ Монголын Чөлөөт Зохиолчдын Эвлэл
МЧС Монголын Чөлөөт Сэтгүүлчид
МЧСХ Монголын Чөлөөт Сонины Холбоо
МЧСЭ Монголын Чөлөөт Сэтгүүлчдийн Эвлэл
МЧТ Монголын Чөлөөт Телевиз
МЧТЭ Монголын Чөлөөт Түүхчдийн Эвлэл
МЧУБХ Монголын Чөлөөт Уран Бүтээлчдийн Холбоо
МЧҮЭ Монголын Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэл
МЧҮЭНХ Монголын Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэлийн Нэгдсэн Холбоо
МЧҮЭХ Монголын Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо
МЧХН Монголын Чөлөөт Хөдөлмөрийн Нам
МЧХЭХ Монголын Чөлөөт Хөдөлмөр Эрхлэгчдийн Холбоо
ОУЧБСХ Олон Улсын Чөлөөт Бөх Сонирхогчдын Холбоо
ОУЧБХ Олон Улсын Чөлөөт Бөхийн Холбоо
ОУЧҮЭХ Олон Улсын Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо
ОЧАН Оросын Чөлөөт Ардчилсан Нам
ҮЧЗХ Үндэсний Чөлөөт Зохиолчдын Холбоо
ХЧБ Худалдааны Чөлөөт Бүс
ЧАСХ Чөлөөт Ардчилсан Сэтгүүлчдийн Холбоо
ЧАҮ Чөлөөт Ардчилсан Үзэл
ЧЗХ Чөлөөт Зохиолчдын Холбоо
ЧЗЭ Чөлөөт Залуучуудын Эвлэл
ЧҮЭ Чөлөөт Үйлдвэрчний Эвлэл
ЧХ Чөлөөт Хэвлэл
ЧХН Чөлөөт Хөдөлмөрийн Нам
ЧХС “Чөлөөт Хэвлэл” Сан
ЭЗЧБ Эдийн Засгийн Чөлөөт Бүс

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]