хөдөө

Wiktionary-с

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[xцdц:]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋
(хөдэгэ)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I нэр.
  1. Суурьшсан хот суурингаас хол нутаг, тариалангүй газар
  2. Нутагласан айл хүмүүсгүй ба гол уснаас аглаг хээр газар
II амьт.
  1. Хөдөг шувууны өөр нэр.

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

хөдөө аж ахуй - хүн амыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр, аж үйлдвэрийг түү-хий эдээр хангадаг материаллаг үйлдвэрлэлийн үндсэн салбарын нэг
хөдөө аж ахуйн бирж - хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн болон тоног төхөөрөмжийн худалдаа арилжаа, санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах газар
хөдөө гарах - хот сууриан газраас алс гарах, хөдөө гэртээ харих
хөдөө нуга - гол мөрний татмаас өөр бусад газар орших нуга, шим сайтай сахлаг ургамалтай учир хадлан бэлчээрийн чухал эдэлбэр болдог
хөдөө явах - хот суурин газраас гадагш гарч явах
хөдөө орон нутаг - хот суурин биш алс хол газар
хот хөдөөгийн ялгавар - суурин ба суурин бус газрын ялгавар
хөдөөгийн суурин - улс орны хотын суурин газрын хэмжүүр, ойлголтод дүйцэхээргүй бусад суурин газар
хөдөөний айл - хот суурингийн бус алс холын айл
хөдөөний байдалтай танилцах - суурин бус газрын байдалтай танилцах
манайд хөдөөний хүн ирсэн - манайд алс холоос хүн ирсэн
хөдөө гадаанаас хүн ирэх - хөдөө амьдардаг хүн ирэх
хөдөө газар - а.ус намгаас зайдуу, уулнаас алсхан сэргэлэн газар; б.хотын биш, хөдөө аж ахуй эрхлэх газар
хөдөө нутаг - хөдөө газар
хөдөө буух - гол уснаас зайдаж, уул бараадан эрдүү газар буух
хөдөөний нохой цээр. - чоно
хөдөө талын бэлчээр - мал бэлчээрлэхэд тохиромжтой өвс ногоо бүхий үргэлжилсэн тэгш тал

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

хө|дөө нэр. ~ орон нутаг (хээр газар) ~ хээр хорш., хөдөөгийн, хөдөөд, хөдөөнөөс

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠨ ᠊ᠣ
ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠨ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠥ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠪᠡ᠊ᠨ

/~ий /~г /~өөс /~өөр /~тэй /~өө

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

  • хөдөө гадаа - суурин газраас зайдуу, хүн хөл багатай газар
  • хөдөө хээр - хүний хөл багатай, суурин газраас хол, өвс ургамал, уул ус бүхий газар
  • хөдөө тал - өвс ногоо бүхий үргэлжилсэн тэгш газар
  • хүрээ хөдөө - хот суурингийнхан болон хөдөөнийхөн
  • хөдөө тосгон - хөдөө нутгийн бага шиг суурин газар, сумын төв

Товчилсон үг[засварлах]

АҮХАА Аж Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй
ЗАХААБ Зүүн Азийн Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагууд
ЗАХААБЗ Зүүн Азийн Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагуудын Зөвлөл
МОНХАА Монгол Хөдөө Аж Ахуй
МУХААИС Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
МХААБ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Банк
МХААБ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Бирж
МХААНХ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбоо
МХААНХДЗ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбооны Дээд Зөвлөл
МХААХҮХ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбоо
МХААХХ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Холбоо
ОУХААХС Олон Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Хөгжлийн Сан
СХАА Социалист Хөдөө Аж Ахуй
ҮХАААҮХ Үндэсний Хөдөө Аж Ахуй, Аж Үйлдвэрийн Холбоо
ҮХХААБОБХ Үйлдвэр, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Байгаль Орчны Байнгын Хороо
ХАА Хөдөө Аж Ахуй
ХААА Хөдөө Аж Ахуйн Академи
ХАААҮЦ Хөдөө Аж Ахуй, Аж Үйлдвэрийн Цогцолбор
ХААБ Хөдөө Аж Ахуйн Банк
ХААБЗ Хөдөө Аж Ахуйн Барилгын Зураг
ХААБЗИ Хөдөө Аж Ахуйн Барилгын Зургийн Институт
ХААБК Хөдөө Аж Ахуйн Байнгын Комисс
ХААБТ Хөдөө Аж Ахуйн Барилгын Трест
ХААГ Хөдөө Аж Ахуйн Газар
ХААДС Хөдөө Аж Ахуйн Дээд Сургууль
ХААИС Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
ХААММ Хөдөө Аж Ахуйн Машин Механизм
ХААММЭШС Хөдөө Аж Ахуйн Машин Механизмын Эрдэм Шинжилгээний Станц
ХААМТХГ Хөдөө Аж Ахуйн Материал, Техникийн Хангамжийн Газар
ХААМТХЕГ Хөдөө Аж Ахуйн Материал, Техникийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
ХААН Хөдөө Аж Ахуйн [банк]
ХААН Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдэл
ХААНХ Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбоо
ХААНХ Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн Хоршоолол
ХААНХДЗ Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбооны Дээд Зөвлөл
ХААС Хөдөө Аж Ахуйн Сургууль
ХААСҮТ Хөдөө Аж Ахуйн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв
ХААТИХН Хөдөө Аж Ахуйн Техникийн Импорт Хангамжийн Нэгдэл
ХААТК Хөдөө Аж Ахуйн Техникийн Корпораци
ХААТМС Хөдөө Аж Ахуйн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХААУГ Хөдөө Аж Ахуйн Удирдах Газар
ХААҮ Хөдөө Аж Ахуй, Үйлдвэр
ХААҮИС Хөдөө Аж Ахуйн Үндэсний Их Сургууль
ХААҮХ Хөдөө Аж Ахуйн Үйлдвэрлэлийн Хоршоо
ХААҮЭ Хөдөө Аж Ахуйн Үйлдвэрчний Эвлэл
ХААҮЯ Хөдөө Аж Ахуй, Үйлдвэрийн Яам
ХААХ Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоолол
ХААХ Хөдөө Аж Ахуйн Хэлтэс
ХААХБ Хөдөө Аж Ахуйн Хоршооллын Банк
ХААХОУС Хөдөө Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Олон Улсын Сан
ХААХТАҮЭ Хөдөө Аж Ахуй, Худалдаа, Тээврийн Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
ХААХҮХ Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбоо
ХААХҮЭ Хөдөө Аж Ахуй, Хүнсний Үйлдвэрчний Эвлэл
ХААШУА Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухааны Академи
ХААЭЗХ Хөдөө Аж Ахуйн Эдийн Засгийн Хүрээлэн
ХААЯ Хөдөө Аж Ахуйн Яам
ХХАА Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй
ХХААБ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага
ХХААБО Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Байгаль Орчин
ХХААБХ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байнгын Хороо
ХХААУГ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйг Удирдах Газар
ХХААҮЯ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Үйлдвэрийн Яам
ХХААХҮЯ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам
ХХААЯ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Яам

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Гадаа гандаж
Хөдөө хөхрөх
Хөдөө газар ус зааж
Хөтөл газар зам заах
Хөдөө гэхлээр хөмсөг
Хот гэхлээр магнай
Хөдөө их гэж өвсөнд хүртэх
Далай их гэж усанд хүртэх
Хөдөө тойрсон ламаас
Гуу тойрсон нохой дээр
Хөлдүү махыг ихэд битгий бод
Хөдөө газрыг ойрхонд битгий бод
Хөнөөлт чоныг алдаж явуулсан хүн
Хөдөө нутагт хор тавьсан ялтан
Хүнд тус хийвэл
Хөдөө чинээхэн жаргал

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]