төв

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[tцw]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠲ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠪ


(төб)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I нэр.
  1. Гол, дунд
  2. Аливаа үзэгдэл, үйл явдлын гол зангилаа буюу ерөнхий удирдлага
  3. Аймаг, сум, багийн иргэдийг зохион байгуулах, тэдгээрт төрийн үйлчилгээг хүргэх зорилгоор байгуулсан суурин газар
II тэм.
  1. Тайван, тохьтой, томоотой
  2. Шулуун, шударга, үнэнч

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

төвийг нь олох - голыг нь олох
төвийг сахих - а.асуудалд хандахдаа аль ч талд оролгүй дундыг баримтлах, өөрийн бодлоор байх; б.төв суурин газар бараадах
анхаарлын төвд - анхаарал болгоомжлолыг бусдаас илүү төрүүлж буй, анхааралд илүү өртөж буй
төв мэдрэлийн тогтолцоо биезүй. - хүн, амьтны мэдрэлийн эрхтний үндсэн хэсэг
төв шуудан - шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх байгууллагуудын үйл ажиллагааг нэгтгэн удирдах байгууллага
намын төв хороо хуучир. - намын үйл ажиллагааг ерөнхийлөн удирдах байгууллага
аймгийн төв - аймгийн засаг захиргаа, хүн ам төвлөсөн газар
сумын төв - сумын засаг захиргаа хүн ам төвлөн суурьшсан газар
төвийн хүн - төв суурин газар амьдардаг хүн
төв газар - хүн ам харьцангуй олон, захиргаа, үйлчилгээ төвлөрсөн суурин газар
төв зан - төлөв томоотой зан
төв хүн - шударга хүн
сэтгэлийг төв байлгах - сэтгэлээ төвшин байлгах
төв үзэл - дундад үзэл
төв санаа - чигч шударга санаа
төв адил - маш адилхан
төв урагш - чигээрээ урагш

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

төв I.нэр(гол. анхаарлын ~д байх (гол зангилгаа) ~ мэдрэлийн систем, төвийн, төвд, төвөөс

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]


Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

ААКТЭ Ардын Армийн Клиникийн Төв Эмнэлэг
АКТЭ Армийн Клиникийн Төв Эмнэлэг
АМСТК Авто Мото Спортын Төв Клуб
АТБ Америкийн Төв Банк
АТЗГ Ардын Төв Засгийн Газар
АТК Армийн Төв Клуб
АУЭШТЛ Анагаах Ухааны Эрдэм Шинжилгээний Төв Лаборатори
БАЭТЗТБ Боловсролын Асуудал Эрхэлсэн Төрийн Захиргааны Төв Байгууллага
БДҮЭТЗ Бүх Дэлхийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөл
БНТАУ Бүгд Найрамдах Төв Африкийн Улс
БОТШБК Бүх Оросын Төв Шалган Байцаах Комисс
БТК Боксын Төв Клуб
БТК Бүртгэлийн Төв Комисс
БТСТО Биеийн Тамир, Спортын Төв Ордон
БТСЭТЗ Биеийн Тамир Спортын Эвлэлийн Төв Зөвлөл
БУНТБ Буянт Ухаагийн Нисэх Төв Буудал
БУҮЭТЗ Бүх Унгарын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөл
БХТНТЗ Батлан Хамгаалахад Туслах Нийгэмлэгийн Төв Зөвлөл
БХҮЭТЗ Бүх Холбоотын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөл
БХҮЭТЗ Бүх Хятадын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөл
БЦКНТГ Бүх Цэргийн Клиникийн Нэгдсэн Төв Госпиталь
ВТБ Валютын Төв Бирж
ГСКТЭ Гэмтэл, Согогийн Клиникийн Төв Эмнэлэг
ГТЛ Геологийн Төв Лаборатори
ГХТА Гадаад Харилцааны Төв Архив
ДТУ Диспетчерийн Төв Удирдлага
ДҮЭТЗ Дэлхийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөл
ЗБТС Залуу Байгальчдын Төв Станц
ЗТҮ Засварын Төв Үйлдвэр
ЗХКТГ Зэвсэгт Хүчний Клиникийн Төв Госпиталь
ЗХКТЭ Зэвсэгт Хүчний Клиникийн Төв Эмнэлэг
ЗХТГ Зэвсэгт Хүчний Төв Госпиталь
ЗХТЭ Зэвсэгт Хүчний Төв Эмнэлэг
ЗХУКНТХ Зөвлөлт Холбоот Улсын Коммунист Намын Төв Хороо
ИГББТА Иргэний Гэр Бүлийн Бүртгэлийн Төв Архив
ИХТШ Иргэний Хамгаалалтын Төв Штаб
КГЗДАББТА Кино, Гэрэл Зураг, Дуу Авиа Бичлэгийн Баримтын Төв Архив
КТГ Клиникийн Төв Госпиталь
КТЭ Клиникийн Төв Эмнэлэг
МАНТЗ Монголын Анчдын Нийгэмлэгийн Төв Зөвлөл
МАНТХ Монгол Ардын Намын Төв Хороо
МАХНТХ Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Төв Хороо
МАХНТХУТТ Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчоо
МАХНТХХЭГ Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Төв Хорооны Хэрэг Эрхлэх Газар
МАЦОТО Монголын Ардын Цэргийн Офицерийн Төв Ордон
МАЦТА Монголын Ардын Цэргийн Төв Архив
МБТСТЗ Монголын Биеийн Тамир, Спортын Төв Зөвлөл
МБТСЭТЗ Монголын Биеийн Тамир, Спортын Эвлэлийн Төв Зөвлөл
МЗННТЗ Монгол, Зөвлөлтийн Найрамдлын Нийгэмлэгийн Төв Зөвлөл
МЗХТС Малын Зохиомол Хээлтүүлгийн Төв Станц
МӨХТЗ Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Төв Зөвлөл
МПБТЗ Монголын Пионерийн Байгууллагын Төв Зөвлөл
МПСТО Монголын Пионер Сурагчдын Төв Ордон
МПТЗ Монголын Пионерийн Төв Зөвлөл
МСТК Морин Спортын Төв Клуб
МТДИТЗ Монголын Тахир Дутуу Иргэдийн Төв Зөвлөл
МТХ Монголын Төв Хоршоо
МҮСТО Монголын Үйлдвэрчний Соёлын Төв Ордон
МҮХТЗ Монголын Үйлдвэр Худалдааны Төв Зөвлөл
МҮХТЗ Монголын Үйлдвэрийн Хоршооллын Төв Зөвлөл
МҮЭСТО Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Соёлын Төв Ордон
МҮЭТЗ Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөл
МҮЭТЗХХХХ Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Төв Зөвлөлийн Хөдөлмөр Хамгаалалт, Хуулийн Хэлтэс
МҮЭХТЗ Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны Төв Зөвлөл
МХБТЗ Монголын Хүүхдийн Байгууллагын Төв Зөвлөл
МХЗЭТХ Монголын Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэлийн Төв Хороо
МХТБ Материал Хангалтын Төв Бааз
МХТТК Монголын Харилцан Туслалцах Төв Кооператив
МХТФТК Монголын Хүүхдийн Төлөө Фондын Төв Комисс
МХЭХХТХ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбоо
МХЭХХТХУЗ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбооны Удирдах Зөвлөл
МХЭХХТХУЗХ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбооны Удирдах Зөвлөлийн Хурал
МЭХТЗ Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны Төв Зөвлөл
МЭХХТХ Монголын Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбоо
НОТБ Нисэх Онгоцны Төв Буудал
НТА Намын Төв Архив
НТЛ Нэгдсэн Төв Лаборатори
НТТА Намын Түүхийн Төв Архив
НТХ Намын Төв Хороо
НТХУТТ Намын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчоо
НТШБК Намын Төв Шалган Байцаах Комисс
НХБТК Намын Хянан Байцаах Төв Комисс
НХТБ Нефть Хангамжийн Төв Бааз
НХТЗ Нэгдлийн Холбооны Төв Зөвлөл
НХШТК Намын Хянан Шалгах Төв Комисс
НШБТК Намын Шалган Байцаах Төв Комисс
ОКНТХ Оросын Коммунист Намын Төв Хороо
ОТО Офицерын Төв Ордон
ОТҮ Оёдлын Төв Үйлдвэр
СБТК Спорт Буудлагын Төв Клуб
СТГ Статистикийн Төв Газар
СТК Сонгуулийн Төв Комисс
СТО Соёлын Төв Ордон
СТО Спортын Төв Ордон
СТӨ Соёлын Төв Өргөө
ТА Төв Архив
ТАБ Төв Ази Банк
ТАБНУ Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс
ТАБЭЗХА Төв Ази Бүсийн Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа
ТАС Төв Азийн Сан
ТАУБ Төв Америкийн Улсуудын Байгууллага
ТАУХ Төв Африкийн Улсуудын Холбоо
ТАХБ Төв Азийн Хөгжлийн Банк
ТАХС Төв Азийн Хөгжлийн Сан
ТАХТ Төв Азийн Худалдааны Танхим
ТБ Төв Банк
ТББГ Тоо Бүртгэлийн Төв Газар
ТБҮЦ Төв Банкны Үнэт Цаас
ТЕИС Төв Европын Их Сургууль
ТЗ Төв Зөвлөл
ТӨ Төв (аймаг)
ТТ Төв Телевиз
ТТА Түүхийн Төв Архив
ТТГ Тагнуулын Төв Газар
ТТЭБ Төв Түүхий Эдийн Бааз
ТУБ Төв Удирдах Байр
ТХ Төв Хороо
ТЦС Төв Цахилгаан Станц
ТЦХ Төв Цэнгэлдэх Хүрээлэн
ТШ Төв Шуудан
ТШБГ Төв Шалган Байцаах Газар
ТШБК Төв Шалган Байцаах Комисс
ТЭ Төв Эмнэлэг
УАХБТА Улсын Аюулаас Хамгаалах Байгууллагын Төв Архив
УБЗТИ Улсын Барилга Зургийн Төв Институт
УГТЛ Улсын Геологийн Төв Лаборатори
УИХТШ Улсын Иргэний Хамгаалалтын Төв Штаб
УКНТЭ Улсын Клиникийн Нэгдсэн Төв Эмнэлэг
УКТЭ Улсын Клиникийн Төв Эмнэлэг
УМЭАЦТЛ Улсын Мал Эмнэлэг, Ариун Цэврийн Төв Лаборатори
УНТЭ Улсын Нэгдсэн Төв Эмнэлэг
УТА Улсын Төв Архив
УТМ Улсын Төв Музей
УТНС Улсын Төв Номын Сан
УТТА Улсын Түүхийн Төв Архив
ҮСТГ Үндэсний Статистикийн Төв Газар
ҮТА Үндэсний Төв Архив
ҮХТЗ Үйлдвэр, Хоршооллын Төв Зөвлөл
ҮЭТЗ Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Төв Зөвлөл
ХБТК Хянан Байцаах Төв Комисс
ХКНТХ Хятадын Коммунист Намын Төв Хороо
ХКТЭ Хүүхдийн Клиникийн Төв Эмнэлэг
ХТФТК Хүүхдийн Төлөө Фондын Төв Комисс
ХЦТЭ Хилийн Цэргийн Төв Эмнэлэг
ЦКТГ Цэргийн Клиникийн Төв Госпиталь
ЦКТЭ Цэргийн Клиникийн Төв Эмнэлэг
ЦТЭ Цэргийн Төв Эмнэлэг
ШУАЭШТНС Шинжлэх Ухааны Академийн Эрдэм Шинжилгээний Төв Номын Сан
ЭНЭШТК Эх, Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Төв Клиник
ЭНЭШТЭ Эх, Нялхсын Эрдэм Шинжилгээний Төв Эмнэлэг
ЭТХ Эвлэлийн Төв Хороо
ЭШТНС Эрдэм Шинжилгээний Төв Номын Сан

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Сайхан ааль нэн эрдэм
Төв сэтгэл бүүр эрдэм
Төв дэлхийгээс ургац гуйж
Түмэн жаргалаас ерөөл гуйх
Төв сэтгэл мөнх
Түрэмгий зусар хэврэг
Төв шударга ардыг тэнгэр үүрд ивээнэ
Төр ёсыг дагагчдыг ноён түшмэд өршөөнө
Төв шударга мөнх
Түрэмгий зусар хэврэг
Төв шударга сэтгэл өөр бусдыг баясгана
Дөлгөөн номхон зан түмэн олныг баясгана
Төр ёсыг засаж явбал хүнд их нэртэй болдог
Төв журам дагаж явбал хүнд их ачтай болдог

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Төв шударга ардыг тэнгэр үүрд ивээнэ
Төр ёс сахигчдыг засаг хэзээд ивээнэ

Тайлбар: хууль ёсоо баримтлан шулуун шударга амьдрах