Jump to content

техник

Wiktionary-с

Монголоор

[засварлах]

Үгийн гарал

[засварлах]

Үгийн дуудлага

[засварлах]
[te:xnig]

Үндэсний бичиг

[засварлах]
ᠲ᠋ᠸᢉ‍ᠨᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠡ᠋


(техниг)

Галиглах зарчим

Үгийн утга

[засварлах]
нэр.
  1. Машин, механик багаж, төхөөрөмж
  2. шилж. Ур чадвар

Ойролцоо үг

[засварлах]

Нийлмэл үг

[засварлах]
техникийн мэдлэг - элдэв машин техник, механизм, багаж төхөөрөмжийг ажиллуулах, ашиглах мэдлэг
техникийн шинжлэх ухаан - оньсон техникийг судлах ухаан
техникийн зах - автомашин түүний сэлбэг хэрэгслийг зарах, борлуулах үйл ажиллагаа явуулах газар
техникийн үйлчилгээ - техник ашиглалтын явцад түүний өндөр төвшинг хадгалж техникийн үзүүлэлтийг үр ашигтай хангах зорилгоор хийдэг техник зохион байгуулалтын урьдчилан сэргийлэх иж бүрэн арга
техникийн ургамал - тос, ээрмэлийн утас гарган авах зориулалттай ургамал
техник технологийн шинэчлэл - алив улс орны үйлдвэрлэлийн бүхий л салбарт ашиглаж байгаа техник, тоног төхөөрөмж, технологийг илүү үр ашигтай, илүү үр бүтээлтэй, боловсронгуй өөр техник технологиор солих үйл явц
техник сайтай - ур чадвар сайтай
техник муутай - ур чадвар муутай
техник сайтай хөгжимчин - хөгжимдөх ур чадвар сайтай хөгжимчин

Зөв бичихзүй

[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй

[засварлах]

тех|ник нэр. техникт, техни­кээс, о.тоо техникүүд

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй

[засварлах]


Орчуулга

[засварлах]

Хоршоо үг

[засварлах]

Товчилсон үг

[засварлах]
АМЗТҮС Авто Машин, Засвар, Техник Үйлчилгээний Станц
БАТХУХ Барилга Архитектур, Техник Хяналтын Улсын Хороо
БМТХА Барилгын Материал, Техник Хангамжийн Алба
БМТХБ Барилгын Материал, Техник Хангамжийн Бааз
БМТХГ Барилгын Материал, Техник Хангамжийн Газар
БМТХХ Барилгын Материал, Техник Хангамжийн Хэлтэс
БМҮТМС Барилгын Материалын Үйлдвэрийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
БТМ Барилгын Техник, Материал
БТМДС Барилгын Техник Мэргэжлийн Дунд Сургууль
БТМС Барилгын Техник Мэргэжлийн Сургууль
БҮТМС Байшин Үйлдвэрлэлийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ДГБТМС Дундговийн Барилгын Техник Мэргэжлийн Сургууль
ДТДТМБХ Дээд, Тусгай Дунд, Техник Мэргэжлийн Боловсролын Хороо
ДТҮЭХ Дулааны Техник, Үйлдвэрлэл, Экологийн Хүрээлэн
КТМДС Компьютерийн Техник, Менежментийн Дээд Сургууль
КТМИС Компьютерийн Техник, Менежментийн Их Сургууль
КТМС Компьютерийн Техник, Менежментийн Сургууль
МТИН Монголын Техник Импорт Нэгдэл
МТМС Металлистын Техник Мэргэжлийн Сургууль
НААҮТМС Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Техник Мэргэжлийн Сургууль
ТИК Техник Импорт Компани
ТИН Техник Импорт Нэгдэл
ТИХН Техник Импорт Хангамжийн Нэгдэл
ТМБ Техник Мэргэжлийн Боловсрол
ТМБУХ Техник Мэргэжлийн Боловсролын Улсын Хороо
ТМДС Техник Мэргэжлийн Дунд Сургууль
ТМС Техник Мэргэжлийн Сургууль
ТПХА Техник, Программ Хангамжийн Алба
ТТБТ Техник Туслалцааны Барилга Трест
ТТМ “Техник, Технологийн Мэдээ” [сэтгүүл]
ТТМС Тээврийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ТТМТХЕГ Техник Туслалцааны Материал, Техникийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
ТХ Техник Хэрэгсэл
ТХА Техник Хангалтын Алба
ТЭЗНҮ Техник, Эдийн Засгийн Нарийвчилсан Үнэлгээ
ТЭЗҮ Техник, Эдийн Засгийн Үзүүлэлт
ТЭЗҮ Техник, Эдийн Засгийн Үндэслэл
УААТМС Усны Аж Ахуйн Техник Мэргэжлийн Сургууль
УДТДТМБХ Улсын Дээд, Тусгай Дунд, Техник Мэргэжлийн Боловсролын Хороо
ХААТМС Хөдөө Аж Ахуйн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХТМС Худалдааны Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХТМС Хүнсний Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХҮТМС Хөнгөн Үйлдвэрийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХҮТМС Худалдаа, Үйлдвэрийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХҮТМС Хүнсний Үйлдвэрийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ЦСТУ Цахилгаан, Сан Техник Угсралт
ШУТСО Шинжлэх Ухаан, Техник, Соёлын Ордон
ЭТМСК Электрон Техник, Машин Судлалын Корпораци

Хэлц үг

[засварлах]

Өвөрмөц хэлц

[засварлах]

Хэвшмэл хэлц

[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь

[засварлах]