санал

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[sanal] (санал)


Үгийн утга

санал нэр 1Бодон санаж буй зүйл, хүсэл, эрмэлзэл: оновчтой санал (тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд тус болохуйц санаа оноо), өрөөсгөл санал (аливаад хандахдаа зөвхөн нэг талыг нь илүүтэй анхааран баримталсан үзэл бодол), санал авах (юу хүсч байгааг нь анхаарч мэдэх, хүслийг нь сонсох), санал асуух (хүсэл бодлыг нь асууж сонсох), санал гаргах (бодол хүслээ хэлэх), санал өгөх (бодож санаснаа бусдад хэлэх, хүслээ илэрхийлэн гаргах), санал дэвшүүлэх (а.тухайн асуудлын талаарх үзэл бодлоо илэрхийлэх; б.шинэ санаа оноо гаргах), санал илэрхийлэх (ямар нэгэн асуудлын талаар бодож санаснаа хэлэх), санал зөрөх (үзэл бодол таарахгүй зөрчилдөх), санал зөрөлдөх (санал үл нийлэх), санал хуваагдах (асуудалд өөр өөрийн байр сууринаас хандаж үзэл бодол нийлэхгүй байх), санал оруулах (ямар нэг газарт бодлоо илэрхийлэх), санал нийлэх (бодол санаа нь таарч тохирох), санал нэгдэх (илэрхийлэн дэвшүүлж буй үзэл бодол нийлэх), санал нэгтэй (бусдын үзэл бодолтой адил), санал хэлэх (өөрийн бодлыг хэлэх), санал тавих (өөрийн үзэл бодлыг бусдад дуулгах, илэрхийлэх), санал солилцох (аливаа зүйлийн талаарх өөрсдийн үзэл бодол, туршлага зэргээ хэлэлцэн ярилцах), саналаар нь болгох (хүссэнээр нь хийлгэх), саналаараа ирэх (хүслээрээ ирэх), санал алдах (а.гомдох; б.нэр дэвшигч сонгогчидгүй болох), санал алдагдах (урам хугарах), санал асуулга хорш. (дэвшүүлэн тавьж буй асуудлын талаар олон нийт болон зохих албаны хүний үзэл бодлыг асууж хариу авах нь), санал бодол хорш. (санаж бодож буй зүйл), санал гомдол хорш. (ямар нэгэн асуудлын талаарх тухайн хүний хүсэл, гомдол), санал хүсэл хорш. (хувь хүний санаа бодол, эрмэлзэн мөрөөдөх сэтгэл), санал шүүмжлэл хорш. (тухайн асуудалд хандах үнэлэлт дүгнэлт, бодол санаа), санал шүүмжлэл өрнөх (тухайн асуудлын хүрээнд үзэл бодлоо хуваалцан ярилцах), саналын эрхэт хуучир. (мэргэн ухаантан); 2Олон нийтийн байгууллага, төрийн төлөөллийг сонгоход өөрийн бодлыг илэрхийлэх эрх: саналын хуудас (санал бичсэн хуудас), олны санал (олон түмний үзэл бодол), санал хураалт (санал хураах явц), олонхын саналаар болох (тухайн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олонхын саналыг баримтлан шийдэх), санал хураах (санал авах, санал цуглуулах), нууцаар санал хураах (саналыг бичгээр авах), санал хуваагдах (а.эргэлзэх тээнэгэлзэх; б.асуудлыг шийдвэрлэ¬хэд хүмүүсийн бодол зөрөлдөх, ацдах), санал боогдуулах (санал бодлыг нь хяхан хавчих).


'

'

'

'

'

'


Шилжсэн утга

Холбоо үг

 • оновчтой санал - тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд тус болохуйц санаа оноо
 • өрөөсгөл санал - аливаад хандахдаа зөвхөн нэг талыг нь илүүтэй анхааран баримталсан үзэл бодол
 • санал авах - юу хүсч байгааг нь анхаарч мэдэх, хүслийг нь сонсох
 • санал асуух - хүсэл бодлыг нь асууж сонсох
 • санал гаргах - бодол хүслээ хэлэх
 • саналын хуудас - санал бичсэн хуудас
 • олны санал - олон түмний үзэл бодол
 • санал хураалт - санал хураах явц
 • олонхын саналаар болох - тухайн асуудлыг шийдвэрлэхдээ олонхын саналыг баримтлан шийдэх

Хоршоо үг


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

Зүйр цэцэн үг

Хэвшмэл хэлц

Санал үгүй үг хэлдэггүй Саад үгүй үйл хийдэггүйӨвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

 • м.к.б санал нэр ~ асуулга хорш., ~ын хайрцаг, ~ хуваагдах, саналын, саналд, саналаар, о.тоо саналууд
 • м.б санал (~ бодол)

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

Sene&


Товчилсон үг

Хуучирсан үг

 • - мэргэн ухаантан