залгавар бүтээвэр

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Тодорхойлолт[засварлах]

Монгол хэлний язгуураас хойш угсран орж байгаа бүх бүтээврийг хэлнэ.Монгол хэлний язгуур бүтээврээс хойш нэг үгийн бүтцэд арав шахам залгавар бүтээвэр орох боломжтой байдаг. Монгол хэлэнд "үйлдвэржүүлэгдсэнээрээ", "хамтралжуулагдчихсанаараа" гэх мэт бүтцэдээ 10-аад залгавар бүтээвэр орсон үг байх боломж бий.

үндэсний бичиг[засварлах]

ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ

Ангилал[засварлах]

Дагавар

Нөхцөл

Анги: Хэл шинжлэл

<Ном зүй : Б.Өнөрбаян "Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй" УБ.2006>