Jump to content

аж

Wiktionary-с

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[aʤĭ]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠡ‍ᠠ‍᠊ᠵ᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍᠊ᠵᠣ


(ажу)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I үйл.
  1. а язгуурт дутмаг үйл үгийн нөхцөл үйл үгийн зэрэгцэх төлөв.
II Бусад үгтэй нийлж амь зуух, амьдрах, хөдөлмөрлөхтэй холбоотой утга бүхий холбоо үг үүсгэнэ.

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

аж амьдрал сайжрах - ахуй амьдрал сайжрах
аж ахуй - а.нийгмийн ямар нэгэн хэвшлийн үйлдвэрлэлийн арга; б.үйлдвэрлэх харилцааны бүгд цогц; в.үйлдвэрлэлд шаардагдах болон үйлдвэрлэлийг бүрэлдүүлэх бүх юм, түүний цогц; г.үйлдвэрлэлийн ямар нэгэн төрлийн салбар, нэгж
аж ахуйн нэгж - үйлдвэрлэл үйлчилгээ, арилжаа худалдаа эрхлэх үйл ажиллагаатай нь холбоотой үүрэг, өр төлбөр, хохирлыг бүрэн хариуцагч хуулийн этгээд
аж ахуйн тооцоо санхүү. - хувь хүн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, үйлдвэр үйлчилгээний газрын орлогоы зарлагаа хөтлөх данс
хувийн аж ахуй - хувийн үйлдвэрлэлийн нэгж
хөдөө аж ахуй - хүн амыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр, аж үйлдвэрийг түүхий эдээр хангадаг материаллаг үйлдвэрлэлийн үндсэн салбарын нэг
аж үйлдвэржсэн орон - хүнд үйлдвэр хөгжсөн улс орон

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

аж: I.(гагцхүү. ~ ахуйн нэгж II.үйл ажээ

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

  • аж амьдрал - ахуй амьдрал
  • аж үйлдвэр - үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, хэрэглээний зүйл үйлдвэрлэх, байгалийн баялгийг олборлон боловсруулах, түүхий эд боловсруулан гаргах үйл ажиллагааг эрхэлсэн ардын аж ахуйн салбар
  • аж явдал - ахуй явдал

Товчилсон үг[засварлах]

АА Аж Ахуй
ААА Адууны Аж Ахуй
ААА Ардын Аж Ахуйтан
АААК Ардын Аж Ахуйн Компани
АААХ Ардын Аж Ахуйтны Холбоо
АААХ Ардын Аж Ахуйтны Хоршоо
АААХ Ардын Аж Ахуйтны Хоршоолол
АААЭСХ Ардын Аж Ахуйтны Эв Санааны Холбоо
ААГ Аж Ахуйн Газар
ААГ Аж Ахуйн Гэрээ
ААД Аж Ахуйн Дарга
ААДТ Аж Ахуйн Дотоод Тооцоо
ААН Аж Ахуйн Нэгж
ААНБ Аж Ахуйн Нэгдсэн Бригад
ААНБ Аж Ахуйн Нэгж Байгууллага
ААНБОАТ Аж Ахуйн Нэгж Байгууллагын Орлогын Албан Татвар
ААНО Аж Ахуйн Нэгжийн Орлого
ААНОАТ Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан Татвар
ААС Аж Ахуйн Салаа
ААУГ Аж Ахуйг Удирдах Газар
ААХ Аж Ахуйн Хэлтэс
ААХБ Аж Ахуйн Хангалтын Бааз
ААЯ Аж Ахуйн Яам
АҮ Аж Үйлдвэр
АҮБ Аж Үйлдвэрийн Байгууллага
АҮБ Аж Үйлдвэрийн Бүтээгдэхүүн
АҮБАҮЭ Аж Үйлдвэр, Барилгын Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
АҮБК Аж Үйлдвэрийн Байнгын Комисс
АҮБХН Аж Үйлдвэрийн Бараа, Худалдааны Нэгдэл
АҮГА Аж Үйлдвэрийн Гавьяат Ажилтан
АҮК Аж Үйлдвэрийн Комбинат
АҮМХГ Аж Үйлдвэрийн Материал Хангамжийн Газар
АҮУГ Аж Үйлдвэрийг Удирдах Газар
АҮХ Аж Үйлдвэрийн Хороо
АҮХ Аж Үйлдвэрийн Хэлтэс
АҮХАА Аж Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй
АҮЯ Аж Үйлдвэрийн Яам
БААН Байгууллага, Аж Ахуйн Нэгж
БМААЭШХ Бэлчээрийн Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ГББМААЭШХ Говийн Бүсийн Бэлчээрийн Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
ГУАҮЯ Геологи, Уурхайн Аж Үйлдвэрийн Яам
ГХАҮ Гадаад Худалдаа, Аж Үйлдвэр
ГХАҮЯ Гадаад Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам
ГХОААН Гадаадын Хөрөнгө Оруулалттай Аж Ахуйн Нэгж
ДБҮААГ Дипломат Байгууллагын Үйлчилгээ, Аж Ахуйн Газар
ЖДАА Жижиг, Дунд Аж Ахуй
ЖДААН Жижиг, Дунд Аж Ахуйн Нэгж
ЗАА Загасны Аж Ахуй
ЗААЭШҮС Зөгийн Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээ, Үйлдвэрлэлийн Станц
ЗАХААБ Зүүн Азийн Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагууд
ЗАХААБЗ Зүүн Азийн Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагуудын Зөвлөл
МАА Мал Аж Ахуй
МАААХ Монголын Ардын Аж Ахуйтны Холбоо
МАААЭХ Монголын Ардын Аж Ахуй Эрхлэгчдийн Холбоо
МААГ Мал Аж Ахуйн Газар
МААМС Мал Аж Ахуйн Машинт Станц
МААМС Мал Аж Ахуйн Механикжуулсан Станц
МААМС Мал Аж Ахуйн Мэргэжлийн Сургууль
МААСЭШХ Мал Аж Ахуйн Сургалт, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
МААФ Мал Аж Ахуйн Ферм
МААХ Мал Аж Ахуйн Хүрээлэн
МААЭШ Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээ
МААЭШХ Мал Аж Ахуйн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
МААЯ Мал Аж Ахуйн Яам
МАҮАҮЭ Монголын Аж Үйлдвэрийн Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
МАҮАҮЭХ Монголын Аж Үйлдвэрийн Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо
МАҮК Монголын Аж Үйлдвэрийн Корпораци
МАҮЯ Монголын Аж Үйлдвэрийн Яам
МБАА Мах Бэлтгэх Аж Ахуй
МБАА Мод Боловсруулах Аж Ахуй
МБАА Мод Бэлтгэлийн Аж Ахуй
МНАА Монголын Нийтийн Аж Ахуй
МНААҮН Монголын Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Нэгдэл
МоАААХ Монголын Ардын Аж Ахуйтны Холбоо
МОННААК Монголын Нийтийн Аж Ахуй Концерн
МОНХАА Монгол Хөдөө Аж Ахуй
МУХААИС Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
МҮХАҮТ Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
МХААБ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Банк
МХААБ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Бирж
МХААНХ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбоо
МХААНХДЗ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбооны Дээд Зөвлөл
МХААХҮХ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбоо
МХААХХ Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Холбоо
МХААЭҮХ Монголын Хувиараа Аж Ахуй Эрхлэгчдийн Үндэсний Холбоо
МХААЭХ Монголын Хувиараа Аж Ахуй Эрхлэгчдийн Холбоо
МХАҮ Монголын Худалдаа, Аж Үйлдвэр
МХАҮТ Монголын Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
МЭМААХХ Монголын Эрчимжсэн Мал Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Холбоо
НАА Нийтийн Аж Ахуй
НАА Ногооны Аж Ахуй
НААГ Нийтийн Аж Ахуйн Газар
НААҮ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээ
НААҮА Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Алба
НААҮААХ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Ажилтан Ажилчдын Холбоо
НААҮГ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Газар
НААҮК Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Комбинат
НААҮК Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Контор
НААҮТ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Төв
НААҮТ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Трест
НААҮТМС Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Техник Мэргэжлийн Сургууль
НААҮУГ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Удирдах Газар
НААҮЯ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Яам
НААЦ Нутгийн Аж Ахуйн Цогцолбор
ОААА Ой, Агнуурын Аж Ахуй
ОААМБҮУЕГ Ойн Аж Ахуй, Мод Боловсруулах Үйлдвэрийг Удирдах Ерөнхий Газар
ОМАҮЯ Ой Модны Аж Үйлдвэрийн Яам
ОСНАА Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуй
ОСНААГ Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуйн Газар
ОСНААК Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуйн Компани
ОСНААК Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуйн Контор
ОСНААУГ Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуйг Удирдах Газар
ОСНААҮГ Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Газар
ОУХААХС Олон Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Хөгжлийн Сан
ӨАА Өрхийн Аж Ахуй
ӨААС Өрхийн Аж Ахуйн Судалгаа
САА Сангийн Аж Ахуй
СААУГ Сангийн Аж Ахуйг Удирдах Газар
СААХЭГ Сангийн Аж Ахуйн Хэрэг Эрхлэх Газар
СААЯ Сангийн Аж Ахуйн Яам
СХАА Социалист Хөдөө Аж Ахуй
ТАА Тариалангийн Аж Ахуй
ТАА Туслах Аж Ахуй
ТАА Тэжээлийн Аж Ахуй
ТААН Том Аж Ахуйн Нэгж
ТЗААЭГ Төр Засгийн Аж Ахуйг Эрхлэх Газар
ТЗГҮААГ Төр, Засгийн Газрын Үйлчилгээ, Аж Ахуйн Газар
ТЗҮААЭГ Төр Засгийн Үйлчилгээ, Аж Ахуйг Эрхлэх Газар
УАА Улсын Аж Ахуй
УАА Усны Аж Ахуй
УААА Улс Ардын Аж Ахуй
УАААДС Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд Сургууль
УАААТ Улс Ардын Аж Ахуйн Төлөвлөгөө
УАААЦ Улс Ардын Аж Ахуйн Цогцолбор
УААБУК Усны Аж Ахуйн Барилга Угсралтын Контор
УААДС Усны Аж Ахуйн Дээд Сургууль
УААТМС Усны Аж Ахуйн Техник Мэргэжлийн Сургууль
УААУГ Усны Аж Ахуйг Удирдах Газар
УААЯ Усны Аж Ахуйн Яам
УСНААК Ус Суваг, Нийтийн Аж Ахуйн Компани
УСНААК Ус Суваг, Нийтийн Аж Ахуйн Контор
ҮАА Үржлийн Аж Ахуй
ҮАА Үрийн Аж Ахуй
ҮААГ Үйлчилгээ, Аж Ахуйн Газар
ҮААН Үйлдвэр, Аж Ахуйн Нэгж
ҮААТ Үйлчилгээ, Аж Ахуйн Тасаг
ҮААХЭГ Үйлчилгээ, Аж Ахуйн Хэрэг Эрхлэх Газар
ҮААЭ Үйлчилгээ, Аж Ахуй Эрхлэх
ҮААЭГ Үйлчилгээ, Аж Ахуйн Эрхлэх Газар
ҮХАААҮХ Үндэсний Хөдөө Аж Ахуй, Аж Үйлдвэрийн Холбоо
ҮХХААБОБХ Үйлдвэр, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Байгаль Орчны Байнгын Хороо
ХАА Хөдөө Аж Ахуй
ХААА Хөдөө Аж Ахуйн Академи
ХАААҮЦ Хөдөө Аж Ахуй, Аж Үйлдвэрийн Цогцолбор
ХААБ Хөдөө Аж Ахуйн Банк
ХААБЗ Хөдөө Аж Ахуйн Барилгын Зураг
ХААБЗИ Хөдөө Аж Ахуйн Барилгын Зургийн Институт
ХААБК Хөдөө Аж Ахуйн Байнгын Комисс
ХААБТ Хөдөө Аж Ахуйн Барилгын Трест
ХААГ Хөдөө Аж Ахуйн Газар
ХААДС Хөдөө Аж Ахуйн Дээд Сургууль
ХААИС Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
ХААММ Хөдөө Аж Ахуйн Машин Механизм
ХААММЭШС Хөдөө Аж Ахуйн Машин Механизмын Эрдэм Шинжилгээний Станц
ХААМТХГ Хөдөө Аж Ахуйн Материал, Техникийн Хангамжийн Газар
ХААМТХЕГ Хөдөө Аж Ахуйн Материал, Техникийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
ХААН Хөдөө Аж Ахуйн [банк]
ХААН Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдэл
ХААНХ Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбоо
ХААНХ Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдсэн Хоршоолол
ХААНХДЗ Хөдөө Аж Ахуйн Нэгдлийн Холбооны Дээд Зөвлөл
ХААС Хөдөө Аж Ахуйн Сургууль
ХААСҮТ Хөдөө Аж Ахуйн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв
ХААТИХН Хөдөө Аж Ахуйн Техникийн Импорт Хангамжийн Нэгдэл
ХААТК Хөдөө Аж Ахуйн Техникийн Корпораци
ХААТМС Хөдөө Аж Ахуйн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХААУГ Хөдөө Аж Ахуйн Удирдах Газар
ХААҮ Хөдөө Аж Ахуй, Үйлдвэр
ХААҮИС Хөдөө Аж Ахуйн Үндэсний Их Сургууль
ХААҮХ Хөдөө Аж Ахуйн Үйлдвэрлэлийн Хоршоо
ХААҮЭ Хөдөө Аж Ахуйн Үйлдвэрчний Эвлэл
ХААҮЯ Хөдөө Аж Ахуй, Үйлдвэрийн Яам
ХААХ Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоолол
ХААХ Хөдөө Аж Ахуйн Хэлтэс
ХААХБ Хөдөө Аж Ахуйн Хоршооллын Банк
ХААХОУС Хөдөө Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Олон Улсын Сан
ХААХТАҮЭ Хөдөө Аж Ахуй, Худалдаа, Тээврийн Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
ХААХҮХ Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбоо
ХААХҮЭ Хөдөө Аж Ахуй, Хүнсний Үйлдвэрчний Эвлэл
ХААШУА Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухааны Академи
ХААЭЗХ Хөдөө Аж Ахуйн Эдийн Засгийн Хүрээлэн
ХААЯ Хөдөө Аж Ахуйн Яам
ХАҮ Худалдаа, Аж Үйлдвэр
ХАҮБ Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Банк
ХАҮТ Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
ХӨАА Хувийн Өмчийн Аж Ахуй
ХХАА Хувийн Хэвшлийн Аж Ахуй
ХХАА Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй
ХХААБ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага
ХХААБО Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Байгаль Орчин
ХХААБХ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байнгын Хороо
ХХААУГ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйг Удирдах Газар
ХХААҮЯ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Үйлдвэрийн Яам
ХХААХҮЯ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам
ХХААЯ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Яам
ХЭАА Хувиараа Эрхлэх Аж Ахуй
ШАА Шувууны Аж Ахуй

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аж амьдралын улаан судсанд мөхлөг амь мянган лан
Амьсгаа олж төрсөн нутагт чимх шороо түмэн лан
Аж төрөхийн хэргийг
Арга зүйгээр гүйцэтгэдэг
Аж төрж амь зуух гэдэг
Алалдах дайсантай адил
Ард түмэнд мөхөл байдаггүй
Ажил тэмцэлд хязгаар байдаггүй
Аз жаргалд төгсгөл байдаггүй
Аж амьдралд дуусгал байдаггүй

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Аз жаргалд төгсгөл байдаггүй
Аж амьдралд дуусгал байдаггүй

Тайлбар: амьдрал хязгааргүй мөнх