sat

Wiktionary-с

Даниар


Үйл үг

sat

Идо


Эсрэг утгатай үг

sat

Латинаар


Эсрэг утгатай үг

sat

Англиар


Нэр үг

sat

Люксембургаар


Нэр үг

sat

Норвегиар


Үйл үг

sat

Румынаар


Нэр үг

sat

Словенаар


Нэр үг

sat

Хорватын серб


Нэр үг

sat

Туркээр


Нэр үг

sat