ris

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

ris

тутарга

Норвегиар


Нэр үг

ris

тутарга

Фарероор


Нэр үг

ris

тутарга

Шведээр


Нэр үг

ris

тутарга