primo

Wiktionary-с

Арагоноор


Нэр үг

primo

үеэл

Галисаар


Нэр үг

primo

үеэл

Испаниар


Нэр үг

primo

үеэл

Италиар


Тэмдэг нэр

primo

нэгдүгээр

Латинаар


Загвар:-laadv- primo

анхны

Португалаар


Нэр үг

primo

үеэл

Францаар


Загвар:-fradv- primo

анхны