kamera

Wiktionary-с

Африкаансаар


Нэр үг

kamera

Баскаар


Нэр үг

kamera

Кримийн Татаар


Загвар:-crhnoun- kamera

Чехоор


Нэр үг

kamera

Финляндаар


Нэр үг

kamera

Мажараар


Нэр үг

kamera

Яваар


Нэр үг

kamera

Малайзар


Нэр үг

kamera

Индонезаар


Нэр үг

kamera

Латвиар‎


Нэр үг

kamera

Норвегиар


Нэр үг

kamera

Словакаар


Нэр үг

kamera

Словенаар


Нэр үг

kamera

Польшоор


Нэр үг

kamera

Хорватын серб


Нэр үг

камера

Швахили


Нэр үг

kamera

Шведээр


Нэр үг

kamera

Туркээр


Нэр үг

kamera

Түркменээр


Нэр үг

kamera

Узбекээр


Нэр үг

kamera