kako

Wiktionary-с

Боснинар


Нэр үг

kako

сар

Словенаар


Нэр үг

kako

сар

Хорватээр


Загвар:-hrhnoun- kako

сар

Хорватын серб


Загвар:-slhnoun- kako

сар