janúar

Wiktionary-с

Мажараар


Нэр үг

janúar

Нэгдүгээр сар

Исландаар


Нэр үг

janúar

Нэгдүгээр сар

Словакаар


Нэр үг

janúar

Нэгдүгээр сар