information

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

information

мэдээлэл

Францаар


Нэр үг

information

мэдээлэл

Англиар


Нэр үг

information

мэдээлэл

Шведээр


Нэр үг

information

мэдээлэл