мэдээлэл

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[mede:lel]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ
(мэдэгэлэл)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

нэр.
  1. Ямар нэгэн үйл хэргийн тухай ам болон бичгээр дэлгэрэнгүй мэдээлэх явц, мэдээ дамжуулах, түгээх нь
  2. Мэдээлэл хариуцсан газар

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

мэдээлэл хийх - мэдээ гаргах, олон түмэнд сонсгох
мэдээллийн сан - мэдээ мэдээллийн хуримтлал
хэвлэлийн мэдээлэл - хэвлэлийн газраас гаргасан нийтэд түгээх мэдээ бичиг
мэдээлэл зүй - аливаа мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулан гаргах сал­бар ухаан
#Нийгмийн амьдралын өргөн хэрэглээ -

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

мэ|дээ|лэл нэр. мэ­дээллийн, мэдээлэлд, мэдээллээс, о.тоо мэдээллүүд

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠤ‍᠊ᠨ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠳ᠋ᠣ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠊ᠢ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠢᠶᠡᠷ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠢᠶᠡ‍᠊ᠨ
ᠮ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠯ‍ᠠ‍ᠯ ᠣ᠊ᠣ᠊᠊ᠨ

/~ийн /~д /~ийг /~ээс /~ээр /~тэй /~ рүү /~ээ /~үүд

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

БОМСА Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сурталчилгааны Алба
БОМСТ Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сурталчилгааны Төв
БОМСХ Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сурталчилгааны Хэлтэс
БТМҮГ Бодлого, Төлөвлөлт, Мэдээлэл, Үнэлгээний Газар
МАСА Мэдээлэл, Арилжаа, Сурталчилгааны Алба
МАСТ Мэдээлэл, Арилжаа, Сурталчилгааны Товчоо
МАСТ Мэдээлэл, Арилжаа, Сурталчилгааны Төв
МБСТ Мэдээлэл Боловсруулалт, Статистикийн Төв
МКС Мэдээлэл, Компьютерийн Салбар
ММ Монголын Мэдээлэл [агентлаг]
МРТУХ Мэдээлэл, Радио, Телевизийн Улсын Хороо
МРТХЭГ Мэдээлэл, Радио, Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар
МРУХ Мэдээлэл, Радиогийн Улсын Хороо
МРХЭХ Мэдээлэл, Радиогийн Хэрэг Эрхлэх Хороо
МСГ Мэдээлэл, Судалгааны Газар
МСС Мэдээлэл, Сурталчилгаа, Соёл
МССТ Мэдээлэл, Сурталчилгаа, Соёлын Төв
МСТ Мэдээлэл, Социологийн Төв
МСХ Мэдээлэл, Соёл, Хүмүүжил
МСХХ Мэдээлэл, Соёл, Хүмүүжлийн Хэлтэс
МТ Мэдээлэл, Технологи
МТС Мэдээлэл, Технологийн Сургууль
МТТ Мэдээлэл, Технологийн Төв
МТТ Мэдээлэл, Тооцооллын Төв
МТҮП Мэдээлэл, Технологийн Үндэсний Парк
МҮГ Мэдээлэл, Үнэлгээний Газар
МҮТ Мэдээлэл, Үйлчилгээний Төв
МХС Мэдээлэл, Холбооны Сүлжээ
МХТ Мэдээлэл, Холбооны Технологи
МХХТ Мэдээлэл, Харилцаа Холбоо, Технологи
МХХТГ Мэдээлэл, Харилцаа Холбоо, Технологийн Газар
МХХҮЭХ Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо
МШХХТГ Мэдээлэл, Шуудан, Харилцаа Холбоо, Технологийн Газар
СМСА Статистик Мэдээлэл Судалгааны Алба
ХМС Хэвлэл, Мэдээлэл, Сурталчилгаа
ХМСХ Хэвлэл, Мэдээлэл, Сурталчилгааны Хэлтэс
ХМХТДС “Хүрээ” Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Дээд Сургууль
ЭМСТ Эмэгтэйчүүдийн Мэдээлэл Судалгааны Төв

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]