gaffel

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

gaffel

Норвегиар


Нэр үг

gaffel

Шведээр


Нэр үг

gaffel