first

Wiktionary-с

Англиар


Тэмдэг нэр

first

нэгдүгээр