dansk

Wiktionary-с

Даниар


Тэмдэг нэр

dansk

Данийн

Норвегиар


Тэмдэг нэр

dansk

Данийн

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

dansk

Данийн