dama

Wiktionary-с

Астураар‏‎


Нэр үг

dama эмэгтэй

даам‏‎

Галисаар


Нэр үг

dama эмэгтэй

даам‏‎

Испаниар


Нэр үг

dama эмэгтэй

даам‏‎

Италиар


Нэр үг

dama эмэгтэй }

даам‏‎

Португалаар


Нэр үг

dama эмэгтэй

даам‏‎