dag

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

dag

Африкаансаар


Нэр үг

dag

Волапюк


Загвар:-vonoun- dag

Даниар


Нэр үг

dag

Голландаар


Нэр үг

dag

Доод Саксонаар


Нэр үг

dag

Исландаар


Нэр үг

dag

Индонезаар


dag

Ложбанаар


dag

Норвегиар


Нэр үг

dag

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

dag

Түркменээр


Нэр үг

dag

Фарероор


Нэр үг

dag

Шведээр


Нэр үг

dag