daar

Wiktionary-с

Африкаансаар


daar

ягаад гэвэл

Голландаар


daar

ягаад гэвэл