brun

Wiktionary-с

Даниар


Тэмдэг нэр

brun

хүрэн

Норвегиар


Тэмдэг нэр

brun

хүрэн

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

brun

хүрэн

Шведээр


Тэмдэг нэр

brun

хүрэн

Фарероор


Загвар:-foadj- brun

хүрэн