bosnisk

Wiktionary-с

Даниар


Тэмдэг нэр

bosnisk

боснийн

Норвегиар


Тэмдэг нэр

bosnisk

боснийн

Норвегиар Нинорск


Тэмдэг нэр

bosnisk

боснийн