boek

Wiktionary-с

Африкаансаар


Нэр үг

boek

ном

Голландаар


Нэр үг

boek

ном