biznis

Wiktionary-с

Гайтинар


Нэр үг

biznis

аж ахуйн