azul

Wiktionary-с

Арагоноор


Тэмдэг нэр

azul

Галисаар


Тэмдэг нэр

azul

Испаниар


Тэмдэг нэр

azul

Каталанаар


Тэмдэг нэр

azul

Португалаар


Тэмдэг нэр

azul