agosto

Wiktionary-с

Арагоноор


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Галисаар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Испаниар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Идо


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Италиар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Португалаар


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар

Сэбуаноор


agosto

Наймдугаар сар

Тагалогоор


Нэр үг

agosto

Наймдугаар сар