Wiktionary:Юу хийх вэ?

Wiktionary-с

Юу нь дараах шинэ болон хуучин Wiktionary редакторуудад зориулсан worklist болгон ашиглаж болох хийх зүйлсийн жагсаалт, тойм юм. Оруулах, Wiktionary нь шалгуур: Wiktionary анхаарал битгий мартаарай орох төлөвлөгөө тайлбарлаж, та Википедиа нь шинэ, ялангуяа уу.

Бид энэ Толь хүрэхийн тулд бидэнтэй хамтран ажиллах дуртай. Хэрэв та тусалж чадах үйлдлүүдийг маш их байдаг гэж та сэдвийн талаар их мэдэхгүй бол бүү санаа зов. Энэ хуудас нь танд Нэрний зай "үндсэн"-ийн хуудас, өөрөөр хэлбэл, уриа, эсвэл толь оруулга өөрсдөө бий болгох, сайжруулах нь хэрхэн тусалж болох талаар голлон анхаарч байна. Дээд давхрын та хэрхэн тархаж (Тусламж) болон төслийн засвар үйлчилгээний хувь нэмэр оруулах танд хэлэх нь бусад хуудас байна.