Jump to content

Wiktionary:Хэллэг

Wiktionary-с

Тухай[засварлах]

Тэд хуваалцаж холбоц замаар үгсийг бүлэглэх нь: Wiktionary зориулагдсан Нэрний зай "Хэллэг" ​​ашигладаг. Англи хэл, эсрэгээр, гол дүрүүд нь: гарын авлага нь, гол дүрүүд нь үзнэ үү Швед гарын авлага агуулдаггүй. Mainspace дахь холбоц мэдээллийн хэлбэрт нь Wiktionary-г үзнэ үү: Орох төлөвлөгөө # Хэллэг тайлбарласан байна. Англи хэл:-eɪm байхад, холбоц хамаарах оруулгатай авсан гэсэн хуудас руу холбож хүрээ # дуудлага-г үзнэ үү хэрхэн бичих Жишээ нь: Англи хэл холбоц зориулсан жишээ хуудас нь, гол дүрүүд нь хэсгээс үзнэ үү. Нэг Англи бус холбоц хуудас Жишээлбэл, гол дүрүүд нь үзнэ үү: Испани:-eɾo.

Англи шүлэг болон Ангилал: Испани шүлэг хэл, ийм Ангилал түүний Дэд ангилал дахь өөр Хэллэг: холбоц хуудас Ангилал дахь хэлний нэг ангилалд байна.

Холбоц индекс[засварлах]

Гарын авлага авлага эсвэл гарын авлагын индекс Хэлний бүх холбоц хуудас Ангилал
Хэллэг:Монгол All Mongolian rhyme pages Ангил:Монгол хэллэг
Хэллэг:Англи All English rhyme pages Ангил:Англи хэллэг
Хэллэг:Германы All German rhyme pages Ангил:Германы хэллэг
Хэллэг:Голландын All Dutch rhyme pages Ангил:Голландын хэллэг
Хэллэг:Грекийн All Greek rhyme pages Ангил:Грекийн хэллэг
Хэллэг:Каталан All Catalan rhyme pages Ангил:Каталан хэллэг
Хэллэг:Исландын All Icelandic rhyme pages Ангил:Исландын хэллэг
Хэллэг:Испанийн All Spanish rhyme pages Ангил:Испанийн хэллэг
Хэллэг:Италийн All Italian rhyme pages Ангил:Италийн хэллэг
Хэллэг:Курд All Kurdish rhyme pages Ангил:Курд хэллэг
Хэллэг:Малай All Malay rhyme pages Ангил:Малай хэллэг
Хэллэг:Норвегийн All Norwegian rhyme pages Ангил:Норвегийн хэллэг
Хэллэг:Польшийн All Polish rhyme pages Ангил:Польшийн хэллэг
Хэллэг:Португали All Portuguese rhyme pages Ангил:Португали хэллэг
Хэллэг:Румын All Romanian rhyme pages Ангил:Румын хэллэг
Хэллэг:Хуучин Францын All Old French rhyme pages Ангил:Хуучин Францын хэллэг
Хэллэг:финляндын All Finnish rhyme pages Ангил:финляндын хэллэг
Хэллэг:францын All French rhyme pages Ангил:францын хэллэг
Хэллэг:Чех All Czech rhyme pages Ангил:Чех хэллэг
Хэллэг:Швед All Swedish rhyme pages Ангил:Швед хэллэг