Wiktionary:Товчлохын

Wiktionary-с
"WT:SC" энд дахин чиглүүлдэг. Та хайж болно Wiktionary:Scripts.

Compact list of shortcuts used[засварлах]

This list is a trimmed-down one of main shortcuts. There is also an exhaustive list and a generated list. A large number of shortcuts are like WT:AEN => Wiktionary:About English where "WT:A" is followed by a two- or three-letter code for a language.

WT:-) Wiktionary:Bad jokes and other deleted nonsense
WT:ADMIN (WT:A) Wiktionary:Administrators
WT:AN Wiktionary:Announcements
WT:BOOK Wiktionary:Bookmarklets
WT:BP Wiktionary:Beer parlour
WT:CAT Special:Categories
WT:CFI Wiktionary:Criteria for inclusion
WT:COW Wiktionary:Collaboration of the week
WT:DR Wiktionary:Discussion rooms
WT:DW Wiktionary:Administrators/Dishwashing
WT:STYLE (WT:ELE) Wiktionary:Entry layout
WT:FAQ Help:FAQ
WT:GP Wiktionary:Grease pit
WT:GPA Wiktionary:Grease pit/timeline
WT:ID Wiktionary:Information desk
WT:LOP Appendix:List of protologisms
WT:RA Wiktionary:Requested entries
WT:RFC Wiktionary:Requests for cleanup
WT:RFCA Wiktionary:Requests for cleanup/archive
WT:RFD Wiktionary:Requests for deletion
WT:RFDA Wiktionary:Requests for deletion/Archives
WT:RFV Wiktionary:Requests for verification
WT:RFVA Wiktionary:Requests for verification/archive
WT:RT Category:Request templates
WT:TAT Help:Tips and tricks
WT:TRREQ Wiktionary:Translation requests
WT:TR Wiktionary:Tea room
WT:VIP Wiktionary:Vandalism in progress
WT:WARN Wiktionary:Warning
WT:WOD (WT:WOTD) Wiktionary:Word of the day
WT:SC This page, Wiktionary:Shortcuts
WT:WS (WT:WSI) List of Wikisaurus pages

Бикитоль нь товчлохын гэж юу вэ?[засварлах]

Бикитольд "Холбогч" Википедиа-д өөрсдийн эсрэг олсон, илүү хурдан түгээмэл хэрэглэгддэг Бикитоль лавлах хуудсанд авахын тулд ашиглаж болно дахин чиглүүлэлт хуудас нь тусгай төрлийн байна.

Бикитоль товчлол хэрхэн ашиглах вэ[засварлах]

A Бикитоль товчлохын хурдан жишиг хуудас аваачихын тулд Бикитоль хайлтын талбарт оруулж болно.
"BP WT" хайлтын талбарт болон Википедиад авахын тулд "Go" товчийг дарна уу: оронд бичихийн тулд байх нь шар айраг бусадтай хамтран хуудас "Бикитоль:Шар айраг бусадтай хамтран" Жишээ нь, та бичиж болно.

Өөрөөр та URL (вэб хаяг) -д хослол ашиглаж болно. Англи хэл Товчлохын хуудас: Жишээ нь, та одоогоор Бикитоль үзэж байна. URL нь
http://mn.wiktionary.org/wiki/Wikipedia:Товчлохын
URL (Вэб хаяг) талбарт ("орох" дараа) -д: нь: "товчлохын Wiktionary", "BP WT" солих шар айраг бусадтай хамтран хуудас: Та Википедиа-д нь эндээс авч болох юм.

Холбогч нь бүгд том үсгээр ("Бүх бөглөө") толилуулсан байна, гэхдээ хайлт хайрцаг хайрцаг-мэдрэлгүй юм. оронд нь "WT: ВР" Жишээ нь, хайлтын хайрцагт, та "хос суурь WT" бичиж болно.

Гэсэн хэдий ч, URL аргаар ихэвчлэн та товчлохын нь үнэлгээ таарахгүй байхыг шаарддаг.

Очих газар хуудсуудад товчлохын холбоос хайрцаг нэмэх[засварлах]

Та бэлэн дөт-ий хэрэглэгчиддээ сургах зорилгоор нь товчлохын очих хуудсанд нь "товчлохын холбоос хайрцгийг" нэмж болно. A товчлохын холбоос хайрцаг ("товчлохын загвар") орох эх үүсвэр ("засварлах" хуудас) ашиглан нэмж байна {{товчлохын|WT:xxx}}.

Жишээ
{{товчлохын|WT:BP}}
{{товчлохын|WT:WS}}