Jump to content

Sonndeg

Wiktionary-с

Люксембургаар


Нэр үг

Sonndeg (олон тоон дээр Sonndeg)

[1] ням гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] адъяа гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] наран одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг